2012 december

Clubblad 2012-6

Van de Redactie

Zes nummers per jaar, elke twee maanden weer.Altijd met Toerkalender, maar die laten we nu achterwege. Ruimtegebrek! Ter geruststelling: half februari krijgt u het eerste nummer van 2013 van ‘t Cranckstel en daar staat-ie dan in.

Ruimtegebrek? Jazeker, aan het eind van het jaar is het altijd dringen met kopij. Piet Broeke was zo creatief ons een interessant stuk van GWC De Adelaar toe te spelen. Daarin staan behalve de richtlijnen die ze daar hanteren voor het fietsen in groepen, ook trainingsadviezen voor die enkele oudere onder ons: fietsen kun je tot op late leeftijd doen (je bent dan een master!).

Verder in dit nummer bijdragen van Jos, Joop Post, Peter Markesteijn, Wim Kuijpers en Gerard van den Berg die zijn tweede oproep doet om nieuwe mensen voor de Barcommissie te krijgen. Heeft u dorst na het fietsen? Wellicht moet de bar gesloten worden of op halve kracht gaan draaien: er zijn namelijk te weinig barmensen. Misschien een mooi voornemen voor 2013,om af en toe een dienst te draaien?

We wensen u fijne feestdagen.

De Redactie

Up⬆


Woord van de Voorzitter

Het jaar zit er weer op. Er is weer heel veel gebeurd, ook zaken die pijnlijk en verdrietig zijn. Zoals de ziekte van Margreet en van de vrouw van Bert. Hen wens ik namens alle leden veel sterkte want voor hen zullen de feestdagen extra zwaar zijn. Ook bij andere leden zullen ongetwijfeld zeer vervelende privézaken spelen of hebben gespeeld. Ook hen wens ik veel sterkte toe.

Verder zijn er in de loop van het jaar diverse gebeurtenissen geweest zoals het afscheid van Klaas als secretaris. Zijn opvolger Peter Markestein, neemt alles serieus over en zorgt er net als Klaas voor dat binnen het bestuur alles op rolletjes loopt.

De Toercommissie heeft het afgelopen jaar ons weer mooie tochten voorgeschoteld waarvoor onze hartelijke dank. De Driedaagse was ook een goede activiteit waarbij ik helaas afwezig was door eigen privé omstandigheden. Voor 2013 vraag ik u zich massaal aan te melden bij de commissieleden.

Het dak is vernieuwd. Daarbij is door de onderhoudsmensen veel werk verzet. Een groot woord van dank aan Alex en Kees voor het vele werk. Het alarm is nagekeken want dat ging soms spontaan af. Gelukkig is dat nu minder want om 24.00 uur bij het clubhuis komen is niet altijd even prettig. De winter slaat op dit moment keihard toe. Er ligt een pak sneeuw en de kou komt eraan. Misschien moeten de schaatsen uit het vet om heerlijke tochten op mooi ijs te maken.

Begin januari zullen er weer de nodige activiteiten plaatsvinden, Ik hoop dat er veel leden aanwezig zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari.

Voor mij is het gewoon fijn dat er zoveel leden actief zijn binnen onze vereniging. Ik ga echt geen namen meer noemen want dan is de kans dat ik iemand vergeet zeker aanwezig. Daarom iedereen die iets doet voor onze club nogmaals onze hartelijke dank voor jullie inzet.

Natuurlijk zullen we jullie niet vergeten. In 2013 ontmoeten we jullie weer graag om onze dank persoonlijk uit te spreken en dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Verder wens ik u en de uwen goede feestdagen en een heel goed 2013 en laten we er met elkaar een voorspoedig jaar van maken.

Jos

Up⬆


Tweede noodkreet Barcommissie.
Tweede noodkreet in 2012 van de Barcommissie.

Zoals velen van jullie weten zal mijn vrouw Margreet volgend jaar niet meer beschikbaar zijn achter de bar. Nu was het in 2012 ook al moeilijk het barrooster in te vullen. In 2013 zal dat alleen maar erger worden als er geen hulp komt van de fietsende leden.
We hebben nu nog maar vijf mensen in de BC voor de middagbezetting. Dat lijkt genoeg maar ook de BC-leden zijn soms op vakantie of hebben een verjaardag.
De tochten van maart tot en met juni zijn meestal goed bezocht (vaak meer dan 40 deelnemers) en dan moet je ’s middags echt met z’n tweeën zijn.
Als er een groep van zo’n 20 personen binnenkomt, is het in je eentje niet te doen. Patat bakken is dan helemaal uitgesloten.
Na juni is het deelnemers aantal meestal lager en lukt het in je eentje meestal wel om iedereen te bedienen. De tochten in mei vragen om extra aandacht.
Op 4 mei staat de Rabo- Omloop gepland en dan heb ik van:

6.00-9.00 één persoon,

9.00-12.00 drie personen

en ’s middags twee ploegen van twee personen nodig. Totaal
dus acht mensen.

Hoe moet dat met een BC van zes personen??

Dit geldt ook in iets mindere mate voor de Ster. Zonder bar mist de club bij de Omloop een omzet van een kleine 1000 euro! Maar niet alleen de omzet zullen we missen, ook de gezelligheid na het fietsen zal verdwijnen als de bar dicht blijft en bij de Omloop rekenen de mensen nu eenmaal op koffie met appeltaart.

Er zijn twee oplossingen:

1. Drastische uitbreiding van de BC met mensen die regelmatig willen mee doen, maar daar heb ik al zo vaak tevergeefs om gevraagd.

2. Voortaan wordt de bar ’s middags door één BC-lid bemand en helpen diverse leden na het fietsen spontaan, indien dat nodig is. Dus als een grote groep binnenkomt, maar ook als er patat wordt besteld, zal iemand moeten bijspringen. Als het BC-lid in de keuken bezig is, moet iemand anders op de winkel passen. Om hygiënische redenen is het niet toegestaan dat fietsers na het fietsen (bezweet en vies) in de keuken helpen.

Willen jullie me laten weten hoe we dit gaan oplossen? Stuur dan even naar margerberg@ziggo.nl een mailtje.

Ik stel me voor dat als er een grote groep terugkomt van het fietsen, het BC-lid letterlijk aan de bel trekt en er zich dan spontaan tien mensen melden om te helpen. In dat geval moeten we weer een coördinator benoemen om alles in goede banen te leiden. Ik ben benieuwd welke reacties ik krijg, maar ik reken wel op jullie medewerking.

Gerard van den Berg

Up⬆


Toercommissie.

In deze toertochtloze periode vraagt de Toercommissie uw aandacht voor het volgende:

Scan & Go – Afgelopen seizoen zijn we gestart met deze nieuwe mogelijkheid, gecreëerd door de NTFU, en ook het komende seizoen gaan we hiermee door.Wat zijn de voordelen voor de vereniging en de deelnemers aan de tochten?

Na inschrijving is direct te zien hoeveel deelnemers er op de verschillende afstanden gestart zijn. De gegevens worden na enkele dagen doorgezonden naar de NTFU (voorlopig alleen bij Vrije Toertochten).Als deze verwerkt zijn kan de vereniging de gegevens van de deelnemers (naam, adres en verreden afstand) aan de tocht downloaden. De deelnemer hoeft geen kaartje in te vullen. Bovendien zijn de tochten geregistreerd bij de NTFU (kijk op www.ntfu.nl: onder “producten” vind je informatie over Scan & Go en bij “NTFU voor jou” kun je na het aanklikken van “mijn NTFU” alles vinden over de verreden tochten (je kunt zelfs prijzen winnen). Het is wel zaak dat deelnemers hun pas meenemen en na afloop laten scannen.

Midwinteravond – Donderdag 17 januari 2013 vindt in ons clubhuis weer deze (altijd erg gezellige) avond plaats, waarbij leden filmpjes en foto’s laten zien van hun fietstochten tijdens de vakantieperiode. Ook de Driedaagse komt altijd aan bod.Aanvang 20.00 uur.

GPS-avond – Maandag 18 februari 2013 is er in het clubhuis een avond over de mogelijkheden van GPS voor (toer)fietsers. De nadruk zal liggen op het zelf maken van toertochten met behulp van de PC en het Garmin programma Basecamp (indien u dit nog niet heeft wordt het op uw laptop geïnstalleerd, dus neem deze en uw GPS-ontvanger mee, dan kun u direct aan de slag). Heeft u vragen over andere onderwerpen? Laat het ons weten op tc@wtchuizen.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deze avond.Aanvang 20.00 uur.

Open Dag – Aangezien de eerste rit in het nieuwe seizoen op 9 maart is wordt de Open Dag een week daarvoor gehouden, dus op zaterdag 2 maart 2013 van 14.00 tot 16.00 uur. Leden van de Toercommissie zitten dan voor u klaar om vrijwilligers te noteren, u kunt een toerabonnement afnemen en zich opgeven voor de fietscomputercompetitie. Ook de herinneringen van afgelopen seizoen worden uitgereikt.

Toerboekjes- en fietscomputercompetitie – Nog niet alle deelnemers van deze competities hebben hun gegevens van het afgelopen seizoen opgegeven. U heeft hiervoor nog de tijd tot het eind van het jaar.

Toerboekjes geeft u aan een van de leden de Toercommissie (meestal zijn er wel een aantal zaterdagmorgen rond 09.00 uur in het clubhuis te vinden).Voor de fietscomputercompetitie is het het makkelijkst om het e-mail adres van de Toercommissie te gebruiken: tc@wtchuizen.nl

We wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2013, met veel fietsplezier.

Wim Kuijpers


Evementen.

Het bestuur nodigt u uit voor de NIEUWJAARSRECEPTIE op 5 januari 2013 van 15.00 – 17.00 uur in het clubhuis “Aan de Meet”

Midwinteravond – Donderdag 17 januari 2013 Aanvang 20.00 uur.

GPS-avond – Maandag 18 februari 2013 Aanvang 20.00 uur Open Dag – Zaterdag 2 maart 2013 van 14.00 – 16.00 uur

Van de Bestuurstafel

De AH-sponsoractie is alweer afgelopen. Zelf ben ik verschillende keren in de Lindelaan wezen kijken om te zien hoe de stand op dat moment was. Bij voetbal- en hockeyverenigingen liepen de kokers snel vol.Toch had ik de indruk dat klanten ook medelijden met kleine verenigingen hadden en daarom hun muntje in de kokers van deze sportclubs stopten. De uitslag is op dit moment nog niet bekend.We wachten op de uitnodiging van AH, waarbij de resultaten bekend gemaakt zullen worden. We houden u op de hoogte.

In het decembernummer van het Crankstel wordt ook altijd de factuur voor de contributie van het komende jaar meegestuurd. Ondanks dat er een kleine wijziging is, in het bedrag dat wij aan de NTFU moeten afdragen, blijft de contributie voor 2013 ongewijzigd namelijk 65,- euro. Op verzoek van de penningmeester vraag ik u om de overschrijving in de eerste twee weken van januari te doen. Het bezorgt hem veel extra werk, wanneer de contributie voor 2013 al in 2012 wordt overgemaakt.

De volgende leden hebben het lidmaatschap opgezegd:

Rob van Nunspeet – Huizen
Jozé Martinez Gion – Muiden
Paul Veldhuisen – Almere Stad
Jaap de Boer – Uithoorn
Tamara Vermaes – Almere
Han Snoek – Huizen
Walter de Bruin – Huizen

Als nieuw lid heeft zich aangemeld: J. Gerwig – Naarden

Het echtpaar Kriek beëindigt eind 2012 hun donateursbijdrage.We bedanken hun voor de jarenlange giften en de inzet voor de vereniging.

De eerste activiteit van 2013 is de nieuwjaarsreceptie. Houd daarom 5 januari vrij in uw agenda. Het wordt weer een gezellige middag met een drankje en een hapje. (Zie elders in dit blad.)

Nu u toch uw agenda in de hand heeft: noteer meteen de Open Dag op 2 maart “Open Dag”. Ophalen van licentie, toerboekjes en even vooruit kijken naar het nieuwe fietsseizoen.

Omdat het het laatste Cranckstel van dit jaar is, wil ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2013 toewensen met veel mooie fietsdagen.

Peter Markestein, secretaris

Up⬆


Driedaagse

In het vorige nummer van ’t Cranckstel schreven we vol trots dat we een Stayokay hadden gevonden waar we nog nooit geweest waren: in Doorwerth bij Arnhem.

Toen de datum verstreken was voor de voorlopige deelname, hadden we voldoende aanmeldingen om met Stayokay in overleg te gaan. Na enkele dagen ontvingen wij het bericht dat op de genoemde datum Stayokay gesloten is. In het daaropvolgende telefoongesprek bleek dat “Stayokay Doorwerth” niet alleen dan, maar de gehele maand juni is gesloten. Daarom is de organisatie op zoek gegaan naar een andere locatie, met de belofte van de 130 km grens.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de Stayokay in Gorssel. Dit hostel is gevestigd in het prachtige Noorse jachthuis “De Kleine Haar”.

In 2009 zijn we daar ook geweest en de deelnemers van toen herinneren zich vast nog wel de prettige sfeer en de geweldige service. Op www.wtchuizen.nl “Promotie Driedaagse 2013” proef je de sfeer van dit evenement.

Alles wordt duurder zeker de prijs van benzine voor je auto, maar de kosten voor de Driedaagse stijgen niet. De prijs voor 2013 is nog steeds 135,- euro, maar dan moet je wel blijven trappen op je fiets.

We hebben achttien voorlopige deelnemers en word je aangestoken door het promotiefilmpje en de sfeer, meld je dan aan bij Joop Post.

Mail: j.g.post@chello.nl Tel: 035 6856920

De voorlopige deelnemers zijn:

Joop Post
Beek Peter
Keuning Paul
Beek Judy
Kleinjan Kees
Beek ter Willem
Jan de Lege
Bogaard Ron
Cathy de Lege
Dikkeboom Harry
Post Joop
Dolleman Bert
Seegers John
Groot de Rob
Sietsma Gerlof
Grunwald Andreas
Veerman Gerard
Helmink Arjo
Scholten Magriet

Joop Post

Up⬆


Goed nieuws voor oudere fietsers.

Dit komt uit het clubblad van de Hilversumse GWC de Adelaar, over rijden in groepen en training voor ouderen. Eerst richtlijnen voor het rijden in groepen:

– Helm verplicht
– Er wordt rustig begonnen (opwarmen)
– Er wordt gehouden aan de snelheid van de groep
– Aanwijzingen van een voorrijder moeten worden opgevolgd
– Aanwijzingen voor tegenliggers en obstakels worden door alle rijders doorgegeven
– De algemene verkeersregels worden nageleefd
– Na bochten wordt er rustig opgetrokken, zodat men ook achteraan mee kan
– Bij bulten en heuvels boven wachten
– Rekening houden op tijd (voor donker) terug te zijn
– De voorrijder heeft de EHBO-heuptas
– Per groep bij voorkeur 2 voorrijders/verantwoordelijken
– De voorrijder rijdt niet perse voorop, maar wel voorin om de richting aan te geven
– Afwisselende kopmannen worden gevraagd/aangewezen door de voorrijders
– De voorrijders/verantwoordelijken krijgen een herkenningsband om
– Een achterrijder is gewenst en wordt aangesteld of gezocht
– Groepen mogen niet groter zijn dan 15-20 personen (grotere groepen splitsen)

Snelheden per groep

E-groep: 25 à 28 km/u
B-groep: 32 a 35
D-groep: 28 à 30 km/u
A-groep: geen limiet als het maar veilig is.
C-groep: 30 à 32 km/u

Steeds meer mensen blijven tot op latere leeftijd op de fiets actief (masters). Ze nemen actief deel aan tochten en wedstrijden. Het prestatievermogen van masters neemt af door achteruitgang van uithoudingsvermogen, spierkracht en lenigheid.

Hoewel het verouderingsproces onvermijdbaar is, is bekend dat snelheid en grootte van de afname in het prestatievermogen kan worden vertraagd en zelfs teniet gedaan door lichamelijke activiteit. Ben je ouder dan 50 en beweeg je voldoende? Dan kun je zelfs een betere conditie hebben dan mensen die enkele tientallen jaren jonger zijn, maar die nauwelijks fysiek actief zijn.

Welke verouderingsprocessen zijn van invloed op ons prestatievermogen?

Na het 40e levensjaar neemt de maximale hartslag af met ongeveer 1 slag/min per jaar, en er is een afname in de hoeveelheid bloed die door het hart wordt rondgepompt (slagvolume). Door een afname in perifere bloedstroom worden weefsels minder goed van zuurstof voorzien, en een afname in elasticiteit van de weefsels vergroot de kans op blessures.

De reactie van het zenuwstelsel wordt trager, waardoor je minder adequaat kunt reageren op prikkels. De efficiëntie van de ademhaling wordt minder en dat merk je doordat je hart wat sneller klopt bij een bepaalde inspanning en het langer duurt voor je na een zwaardere inspanning weer op adem bent.

De omvang van de spiervezels neemt af, met name de snelle spiervezels. Hierdoor worden de spierkracht en het sprintvermogen minder. Het lichaam kan koolhydraten minder goed afbreken en omzetten in bv. melkzuur.

Daardoor is het moeilijker om prestaties van heel hoge intensiteit vol te houden.

Ook in de langzame spiervezels is er een afname in dwarsdoorsnede. Hierdoor is er minder spiermassa, waardoor er een afname is van de maximale zuurstofopnamecapaciteit in de spier (VO2-max). Bij mensen die weinig bewegen is de afname zo’n 1% per jaar vanaf het 35e levensjaar, bij mensen die tot op latere leeftijd blijven sporten slechts 5% per 10 jaar.

Het enige dat toeneemt naarmate we ouder worden, is de hoeveelheid lichaamsvet.

Waar moet je rekening mee houden als je ouder wordt en wilt blijven fietsen? Veel van de veranderingen die optreden naarmate we ouder worden, worden voor een groot deel veroorzaakt doordat we steeds minder actief worden.

Wanneer ouderen (blijven) deelnemen aan fysieke activiteit, heeft dit tot gevolg dat de verouderingsprocessen worden vertraagd. Het is dus heel gezond om op latere leeftijd te blijven bewegen!

Het is verstandig om als oudere sporter je training wat aan te passen om overbelasting en blessures te voorkomen. Naarmate je ouder wordt, neemt de duur van het herstelproces na een training of wedstrijd toe. Dit betekent dat bij trainingen waarin de verzuring hoog oploopt er een lange herstelperiode nodig is voordat aan een volgende intensieve training kan worden begonnen.

Als oudere sporter doe je er daarom verstandig aan om de intensieve duuren intervaltrainingen in het trainingsprogramma te vervangen door een combinatie van kracht- en duurtraining. Een alternatieve manier om het vermogen een kort stukje hard te fietsen, te verbeteren. De training is zo minder intensief en er is meer ruimte voor herstel.

via Piet Broeke

Up⬆


Van de straat.

december 21

We zijn zo blij met oplettende lezers die een fototoestel bij zich hebben. Op straat valt er zoveel moois te ontdekken! (Daarom fietsen we natuurlijk.)

Deze foto is genomen door Wim ter Beek: een ANWB-bord in Drenthe. Het gaat natuurlijk niet om Diever, Zorgvlied of Boyl (hoewel we dat op geen kaart kunnen terugvinden), maar om het plaatsje Oude Willem.

Welke Willem zouden ze bedoelen? Onze Willem ter Beek? Da’s dan een mooi eerbetoon aan de man die het zelf heeft gefotografeerd.

We zijn erg benieuwd of je mooi fietsen kunt, daar in de buurt van Assen. En of je er behalve bruine bonen ook appeltaart bij de koffie kunt krijgen.

Up⬆


Afscheid.

Lieve mensen, Vanaf 2013 ben ik geen lid meer van WTC Huizen. Langs deze weg wil ik jullie allemaal, en vooral de dinsdagmiddagploeg, bedanken voor de gezellige, mooie, leuke en leerzame fietstochten die ik met jullie heb gereden van seizoen 2005 t/m 2009.
Ik heb er mooie herinneringen aan overgehouden.
Ik wens jullie uiteraard het allerbeste en veel fietsplezier toe en wie weet tot ziens!

Hartelijke groeten,

Tamara

Up⬆

Reacties gesloten.