2013 december

Clubblad 2013-6

Van de Redactie

Hoe snel gaat een jaar? Zo snel als een pelotonnetje fietsers dat voorbij komt, terwijl even wacht aan de kant van de weg tot ze voorbij zijn. Zo sta je op de nieuwjaarsreceptie van de club, en zo schuif ja alweer aan voor het kerst- diner.
snel

Ja lieve en trouwe clubleden: het jaar is alweer bijna ten einde. We hebben met een man/vrouw of honderd tussen de 40 en 60-duizend kilometer weggetrapt. We hebben lief en leed gedeeld. We zijn gezond weer ‘Aan de Meet’ gekomen en soms ook niet. We hebben de Driedaagse gefietst, lekke banden geplakt, een biertje gedronken op het terras, de weergoden vervloekt en toen verstek laten gaan (behalve Kees Kleinjan).

Zo snel gaat een jaar. In een kleine alinea samengevat. Bij de redactie hopen we dat u er veel plezier aan heeft gehad. Dat het jaar u mooie tochten met warme herinneringen heeft gebracht.

We wensen u geweldige feestdagen en hopen dat u in 2014 weer net zo van het fietsen mag genieten als het afgelopen jaar. Maar wel opletten hé? Voor u het weet is het alweer voorbij…

De redactie.

Up⬆

Woord van de Voorzitter

Weer een jaar voorbij. Een jaar met uitersten, met hoogte- en dieptepunten. Iedereen zal zijn eigen gedachte hierbij hebben.jvdhulst
strankinga
Ook in je privé situatie zullen deze hoogte- en dieptepunten aanwezig zijn geweest, ik wens iedereen veel sterkte toe voor de feestdagen. Zeker de leden die deze dieptepunten meemaken en /of hebben meegemaakt. Voor hen zullen de feestdagen extra zwaar zijn.

Verder wil ik hierbij ook de discussie openen hoe we verder zullen gaan met ons clubblad. Joop heeft het de laatste keren bijna zonder Peter moeten doen. De drukpers bij SDO loopt op zijn laatste endje. Wat als het drukken niet meer kan bij SDO? Of als Peter en/of Joop definitief stoppen? Dat is voor het bestuur aanleiding om wat zaken op een rijtje te zetten.

Moeten we komen tot een digitaal clubblad? Dat zijn allemaal zaken waar we ons de komende tijd in moeten verdiepen. Vandaag heb ik hier nog even kort over gesproken met Joop omdat ik nog mijn stukje moest inleveren.

Het bestuur vraagt iedereen om hierover na te denken en indien nodig zijn mening aan ons door te geven.

Het is fijn dat er zoveel leden actief zijn binnen onze vereniging. Namen noe- men is lastig want dan is de kans dat ik iemand vergeet zeker aanwezig en dat is echt niet mijn bedoeling. Iedereen die iets doet voor onze verenig, nogmaals onze hartelijke dank voor jullie inzet.peking

Natuurlijk zullen we jullie niet vergeten en zullen jullie in 2014 weer graag ontmoeten om onze dank nogmaals persoonlijk uit te spreken. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Te beginnen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 4 januari

Verder wens ik u en de uwen goede feestdagen en een heel goed 2014 en laten we er met elkaar een voorspoedig jaar van maken.

Jos

Up⬆

Toercommissie.

Praktisch elke zaterdagmorgen vertrek ik om ca. 09.00 uur vanuit het club- huis voor een tochtje op de ATB met de B-groep en gelukkig kan ik con- stateren dat veel mensen actief de winterperiode zien door te komen. Zo is de groep hardlopers o.l.v. Berry actief en gelukkig heeft zijn broer ook de weg weer gevonden naar het clubhuis en neemt nog enkele lopers mee.
harrywielersport

Ook vertrekken enkele leden voor een wandeling door het bos. Onderweg kom ik dan vaak ook nog de rijders van de C-groep op de ATB tegen. Ook zullen veel leden de spieren soepel houden op de sportschool. Kortom, te verwachten is dat aan het begin van het seizoen de meeste rijd(st)ers getraind aan de start staan.

Inmiddels hebben we de Toerkalender klaar. De eerste tocht zal worden gehouden op zaterdag 8 maart. De volledige toerkalender zal in het clubblad van februari a.s. te zien zijn.

Om u warm te maken voor nieuwe seizoen organiseert de Toercommissie op woensdag 15 januari as. de Midwinteravond. Een avond waarop leden hun zelf opgenomen filmpjes en/of foto’s kunnen laten zien. Inmiddels is een vast scherm in 16:9 formaat in het clubhuis opgehangen, zodat de beelden nog mooier tot hun recht zullen komen. Ongetwijfeld zullen er opnamen te zien zijn van de Driedaagse van afgelopen jaar en van een ATB-tochtje door de B-groep door de mooie herfstbossen van het Goois Natuur Reservaat (opgenomen door Bert Dolleman). Deze avond begint om 20.00 uur.
defietsspecialist
Een week later al (dus op woensdag 22 januari) zal een GPS-avond gehouden worden. Gebleken is namelijk dat een aantal leden problemen heeft om de GPS-files van de website op hun GPS-ontvanger te laden. Dat is nodig omdat verschillende GPS-apparaten verschillende manieren hebben om de files te laden.

Deze avond zal worden gegeven door Jan de Lege en kan uiteraard alleen doorgang vinden indien er voldoende mensen zijn die naar deze informatie op zoek zijn. Dus geef je op bij de Toercommissie via e-mail: tc@wtchuizen.nl.

De Open Dag zal worden gehouden op zaterdag 1 maart. Tijdstip en bijzonderheden zullen we in het clubblad van februari vermelden.

Rest ons nog om alle leden en hun familie prettige feestdagen en een gelukkig 2014 te wensen.

Wim Kuijpers

Up⬆

Gerrit de Weerd.

In ’t Cranckstel van oktober schreven we een stukje over de “Hollandse Meesters”. Daar werd ook de naam van Gerrit de Weerd genoemd, de bouwer van de beschreven fiets. Enkele dagen later ontving de redactie een rouwkaart met het heengaan van

“Gerardus Daniël de Weerd”.Oud-renner en fietsenbouwer Gerrit de Weerd is overleden 27 oktober 2013.

Gerrit is met fietsen begonnen op 14 jarige leeftijd. Hij begon toen ook te werken bij de firma Vlijm in fietsen en haarden.vanderroest

Hij heeft gefiets tot 1940. Na de oorlog pakte hij de draad weer op en reed tot 1947.

In 1952 startte Gerrit een eigen rijwielzaak in de Kometenstraat in Hilversum, later ook grossier van fietsonderdelen.

In 1955 ging hij eigen racefietsen bouwen merk Germi afkorting van GERrit en zijn vrouw Mien. ( zie ’t Cranckstel 5-oktober 2013).

Ook bij de WTC heeft hij vele kilometers gereden. De wat ouderen onder ons herinneren zijn mentaliteit en zijn goede humeur. Tot op zeer hoge leefti- jd heeft hij dat volgehouden. Op 87-jarige leeftijd moest hij de strijd om gezondheids redenen opgeven.

We bewaren mooie herinneringen aan Gerrit. Een aardige en sportieve kerel en een voorbeeld voor velen. Jammer dat we afscheid van hem hebben moeten nemen.

Up⬆

Van de bestuurstafel.

In het decembernummer van ’t Cranckstel wordt ook altijd de factuur voor de contributie van het komende jaar meegestuurd. Ondanks dat er een kleine wijziging is in het bedrag dat wij aan de NTFU moeten afdragen, blijft de contributie voor 2014 ongewijzigd n.l. euro 65.00 voor een hoofdlid en euro 55.00 voor een gezinslid.
defietsenwinkel

Op verzoek van de penningmeester vraag ik u om de overschrijving in de eerste weken van januari te doen.

Wanneer de contributie half maart nog niet ontvangen is, wordt u als lid bij de NTFU uitgeschreven. Dit om te voorkomen dat wij verzekeringspremie moeten afdragen voor leden die misschien niet betalen. Wilt u alsnog lid wor- den, dan wordt de contributie met euro 4,00 inschrijfgeld verhoogd.

De volgende leden hebben het lidmaatschap opgezegd: Liesbeth Bax, Huizen

Ronald Smit, Laren

Frank Gerritse, Bussum

Stef Kuipers, Almere

De eerste activiteit van 2014 is de nieuwjaarsreceptie. Houd daarom 4 januari, van 15.00 uur tot 17.00 uur, vrij in uw agenda. Het wordt weer een gezellige middag met een drankje en een hapje.

Noteer ook vast in uw agenda. 1 maart Open Dag. Ophalen van licentie, toerboekjes, Driedaagse 2014 en even vooruit kijken naar het nieuwe fiets- seizoen.

Evenals andere jaren wil het bestuur de vrijwilligers bedanken voor hun inzet binnen de vereniging en ze daarom uitnodigen voor een etentje op vrijdag 7 februari. U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Omdat dit het laatste Cranckstel van het jaar is wil, ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 toewensen en natuurlijk veel mooie fietsdagen.

Peter Markestein (secretaris)

Barcommissie.

Aanvulling barcommissie

Naast de barmedewerkers die ons bij de toertochten van een drankje voorzien, is er ook een groep die op donderdagmorgen altijd de Zuidwal welkom heet en van koffie of thee voorziet. Al jaren draaien we met dezelfde ploeg van 6 personen. Dit najaar heeft Dietrich Bakker aangegeven er mee te willen stoppen. Hij heeft het samen met zijn vrouw 7 jaar gedaan. Jullie allebei ontzettend bedankt voor je inzet!kruijmer

Gelukkig heb ik Jaap Marissen bereid gevonden zijn plaats in te nemen, zodat we deze activiteit kunnen voortzetten. Jaap, welkom in de groep.

Gerard van den Berg

Up⬆

Driedaagse 2014 (1).

Vorige maand kreeg ik een e-mailtje van Joop over de Driedaagse 2014 met de oproep me op te geven. We gaan naar Apeldoorn, fantastisch! Ik heb namelijk gehoord dat Joop een aantal kamers heeft gereserveerd in paleis Het Loo. Koninklijker kan het niet. De mensen die zich te laat opgeven kunnen er niet meer bij en zullen moeten slapen in de schuur bij Pieter en Margriet. Paleis Het Loo heeft ook nog mooie stallen, waar de koetsen uit de tijd van Prins Hendrik in staan. Misschien staat er ook nog een bolide van Bernhard bij. Daar kunnen we mooi onze fietsen tussen zetten. Bewaking verzekerd!donshop

Als avondeten krijgen we vast wildzwijn, persoonlijk geschoten door onze koning WA en ’s avonds kunnen we wandelen in de mooie tuinen van het paleis. Ja, dit wordt een Driedaagse die je niet snel zal vergeten. Het water loopt me nu al in de mond bij de gedachte aan wildzwijn of reebout.

SONY DSC

SONY DSC

We zitten in Apeldoorn overigens in het mooiste stukje van Nederland, midden op de Veluwe. In het verleden fietste ik een aantal malen onze toer- tocht naar de Posbank, tegenwoordig vind ik 180 km wat te ver. Maar als we in Apeldoorn zitten komt de Posbank weer binnen bereik. Ik neem aan dat deze col wel in één van de 3 routes voorkomt. Helaas is het nog te vroeg voor de hei, die bloeit nog niet in mei, maar het uitzicht zal er niet minder om zijn.

Vanwege de late Pinksterdagen en het daarop volgende WK voetbal wordt de Driedaagse dit jaar in mei gehouden. Dit betekent een grotere kans op slecht weer. Iedereen herinnert zich nog de Driedaagse naar Valkenswaard van 2 jaar geleden. We hadden op de terugweg 6 uur lang regen en veel lekke banden. Apeldoorn ligt wat dat betreft een stuk gunstiger: er gaat gewoon een inter- city van Apeldoorn naar Hilversum, dus als het regent gaan we gewoon met de trein terug.

U ziet het mogelijkheden genoeg. Ik hoop dat het storm loopt bij de aan- melding voor de Driedaagse.

Gerard van den Berg

Up⬆

Driedaagse 2014.

Via de website en via de mail is al duidelijk geworden dat we dit jaar logeren bij Stayokay in Apeldoorn. Het is voor ons een nieuwe locatie en dan kom je toch weer in een andere omgeving. De afstand naar het levendige centrum is ongeveer 3 kilometer.

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Apeldoorn was de aankoop in 1684 van Huis Het Loo door stadhouder Willem III. Naast het huis, dat te klein was, liet hij naar de smaak van die tijd een imposant nieuw buitenver- blijf bouwen, paleis Het Loo. In de perioden 1694-1702 en 1748-1795 bezaten de Oranjes zelfs de macht over (een deel van) het ambt Apeldoorn, dat toen bekend stond als de Hoge Heerlijkheid Het Loo.

visser

In de late Middeleeuwen kreeg het dorp ruwweg de huidige gemeentegrenzen. Het grootste deel van de bevolking was werkzaam in de landbouw. Dit veran- derde niet wezenlijk toen eind 16de eeuw een nieuwe vorm van bedrijvigheid opkwam, de papiernijverheid.

In 1593 werd in Apeldoorn aan de Grift de eerste papiermolen gesticht. De papiernijverheid bleef tot omstreeks 1800 een bloeiende bedrijfstak. Daarna liep de handel terug. Enkele papiermolens kregen machines en groeiden uit tot grote papierfabrieken. Anderen werden omgezet in kopermolens of wasserijen.

Een stukje geschiedenis is interessant maar we moeten verder in de huidige tijd. Op de Driedaagse van het vorige jaar hebben we veel positieve response ont- vangen, vooral over de afstanden. Daarom hebben we de fietsafstanden gelijk gehouden aan die van afgelopen jaar.

In ’t Cranckstel van februari gaan we nader in op de financiën en andere zaken.

De voorlopige deelnemers zijn:

Bakker Gerard, Beek ter Willem, Berg van den Gerard, Bogaard Ron, Broeke Piet,
Dikkeboom Harry, Dolleman Bert, Groot de Rob, Grunwald Andreas, Helmink Arjo,
Hollander den Rob, Koot Jos, Joop Post, Keuning Paul, Kleinjan Kees, Lege de Jan,
Lege de Cathy, Loo van Bert, Post Joop, Scholte Margriet, Seegers John, Sietsma Gerlof,
Veerman Gerard, Visser Joop.
ceesvos

Up⬆

Nieuwjaarsreceptie.

Het bestuur nodigt u uit voor deAfdrukken

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zaterdag 4 januari 2014

van 15.00 – 17.00 uur

in het clubhuis “Aan de Meet”

Ledennieuws.

Up⬆

Reacties gesloten.