2014 februari

Clubblad 2014-1

Inhoudsopgave:

Van de redactie
Woord van de voorzitter[Jos Koot]
Renovatie dak [Alex en Kees]
Open Dag
Nieuw Elan 2014 [Cees en Eric Vos]
Toercommissie nieuws [Wim Kuijpers]
Uitnodiging Ledenvergadering[Peter Markestein]
Van de Bestuurstafel [Peter Markestein]
Bezoek Zuidwal [Kees Kleinjan]
Drank en Horecawet [Gerard van den Berg]
Driedaagse 2014 [Joop Post]
Ledennieuws.

Van de Redactie [Joop en Peter Post]

Het blad dat voor u ligt, wordt geschreven door velen en gelezen door nog meer. “Het Crankstel ” is een echt clubblad. Het is het orgaan waar alle leden, commissies en bestuur elkaar ontmoeten. Verhalen, mededelingen, weetjes, aankondigingen: ze komen allemaal voorbij en in grote getalen.

Het clubblad van de WTC-Huizen leeft. Dat zien we elke keer weer aan de hoeveelheden kopij die worden ingestuurd, door een steeds wisselende groep schrijvers. En we weten dat het gelezen wordt: wie wel eens in het peloton meedraait hoort het gonzen.snel

Het clubblad is de lijm die ons allen bindt. Of beter: de olie waardoor we soe- pel met elkaar kunnen omgaan, elkaar begrijpen en weten wat er speelt.

Welnu: Joop en ikzelf vormden de afgelopen jaren de redactie van het blad. We hebben het altijd met veel plezier gemaakt, geredigeerd, opgemaakt, gedrukt, gevouwen en geniet. Eind 2014 geven we het stokje over aan een ander. Tot die tijden leiden we graag een nieuwe redactie op.

U bijvoorbeeld.

Woord van de Voorzitter [Jos Koot]

Het jaar is weer begonnen, de eerste activiteiten (Midwinteravond en GPSavond) waren een succes. Zelf was ik alleen op de GPS-avond waar Jan de Lege ons alles vertelde over basecamp en alles wat je nog meer moet weten voor een GPS-tocht. Bijzonder leerzaam vond ik deze avond. Helaas de Midwinteravond liet mijn gezondheid mij in de steek, grieperig, dus moest ik die aan mijn verstopte neus voorbij laten gaan.harrywielersport

In januari hebben wij van Joop en Peter Post een brief ontvangen mbt het clubblad. Ik zal deze brief niet in het geheel herhalen maar wel aangeven wat de kernpunten zijn.

Joop en Peter hebben besloten aan het eind van dit jaar te stoppen en willen het stokje graag overdragen.Verder geven zij aan waar het bestuur en de club een visie en afgewogen keuze over moeten maken:

– Houdbaarheid opmaakprogrammatuur
– Houdbaarheid huisdrukkerij SDO
– Mogelijk alternatief drukkerij
– Aantallen omslagen
– Functie clubblad
– Een blik op de toekomst van het blad

In onze bestuursvergadering van januari hebben we deze punten uitvoerig besproken. Joop en Peter geven in de brief goed aan waar aan gedacht moet worden en wij als bestuur denken erover om het clubblad digitaal te maken. Dat laat onverlet dat er eindredactie moet komen die het wil verzorgen en over wil nemen van Joop en Peter die dit al jaren op een uitstekende wijze verzorgen.Op de algemene vergadering in maart zal dit zeker een agendapunt zijn om te kijken wat onze leden hiervan denken en willen. Om een klein punt vast aan te geven: we hebben nog maar voor 2 uitgaven voorbladen… moeten we nu wel of geen nieuwe laten maken voor de rest van het jaar?

Je begrijpt dat er iets moet gebeuren vandaar dat ik het vast aangeeft en hoop op een goede discussie op de ALV.

Op vrijdag 7 februari hebben we gelukkig weer met onze vrijwilligers een zeer geslaagde avond beleefd bij het Chinees-Indisch restaurant in de Bijvanck. Heel gezellig en zeker voor herhaling waard. Daar zag ik ook Judy en Peter op krukken. Ik wens hen een goed herstel. Namens het bestuur vrijwilligers nog- maals bedankt voor jullie inzet.

Het nieuwe fietsseizoen komt eraan de fietsen worden in orde gemaakt. Ze komen langzaam uit het vet en de bandjes worden weer nagekeken. Een goede voorbereiding voor het seizoen is het halve werk. Een ieder zal of gaat werken aan zijn conditie om de eerste tochten vol goede moed te beginnen.

Ik hoop vele leden te kunnen ontmoeten op onze Open Dag op 1 maart. Graag tot dan.

strankinga

Renovatie Dak van WTC Huizen [Alex en Kees]

Een aangeharkte parkeerplaats of een nieuwe bar valt meestal wel op, maar andere ‘klussen’ zijn wel eens wat minder zichtbaar. Zo ook het gerenoveerde dak. Daar zie je, al fietsend of lopend naar het clubgebouw, maar weinig van. Helemaal niets.

Klopt, het is al weer een tijdje geleden (zomer 2012) dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zoals jullie weten heeft Bert van Loo toen een “grote graai” in de kas kunnen en mogen doen en de firma De Rooij in Eemnes de opdracht kunnen geven tot het vernieuwen van het dak en overige werkzaamheden. O.a. waar nodig de boeidelen en de buitenverlichting vervangen.

Daar ik geen gebruik meer maak van een fotoalbum of schoenendoos voor het opbergen van foto’s was ik de, in april van dat jaar, gemaakte opnamen van het dak kwijt. En met kwijt bedoel ik het niet meer terug kunnen vinden in mijn computer. Maar goed, ik heb ze weer gevonden. Ze waren niet in de map Wielerclub WTC opgeborgen maar per abuis terecht gekomen in een map die totaal geen affiniteit heeft met klussen of fietsen.

Waar het vroeger een lastig en tijdrovend werk was om het dak blad- en takvrij te maken is het nu -ook wij hebben te maken met inflatie- een fluitje van een dubbeltje. En het moet toch gemiddeld 5x per jaar gebeuren. dak-2Het resultaat van de vernieuwing willen we jullie dan ook niet onthouden. Op de bijgevoegde foto’s (voor en na de renovatie) is duidelijk te zien dadak-1t de door het bestuur genomen beslissing, om het dak onder handen te nemen, geen overbodige luxe is geweest.
We hopen jullie op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd

Open Dag

Open Dag – 1 maart 2014 14.00 tot 16.00 uur
Kom langs en haal je toerfietskaart en jaarherinnering op.
Schaf meteen een toerabonnement aan en betaal je deelname aan de Driedaagse.
Tijdens de Open Dag is
Thomas Fietsen
uit Bussum aanwezig met een aantal demofietsen van het merk Trek en met fietskleding.
Heb je twijfels of je de juiste maat fiets hebt?
Heb je technische vragen?
Je bent welkom op de Open Dag waar Thomas Fietsen al je fietsvragen zal beantwoorden.

defietsspecialistNieuw Elan 2014 [Cees en Eric Vos]

Ook in 2014 is er weer Nieuw Elan. Dit hebben we op de agenda staan voor dit seizoen:

– Opening fietsseizoen.

Om wat meer cachet aan het fietsseizoen te geven hebben we Thomas fietsen uit Bussum bereid gevonden om een demo van fietsen en fietskleding te geven. Er is gelegenheid technische vragen te stellen.

>

– Clubtenue.

Er blijkt vraag te zijn naar een wat eigentijdser clubtenue. Zeker jeugdige aspirantleden vinden ons shirt enorm ouderwets. Voor ?? Tegen ?? Kom naar de ledenvergadering en laat je mening horen.

– Promotiefolder.

Om onze club te promoten wordt er een folder gemaakt die voor het begin van het seizoen bij de diverse fietsenleveranciers komt te liggen. Hierin staat tekst en uitleg over onze vereniging en de voor dit seizoen geplande tochten.

– Fietsenreparatie.

Voor de niet zo handige fietsers onder ons zal er een instructie-avond komen met tekst en uitleg voor eenvoudige reparaties.

– Trainingen.

Ook dit jaar zal Herman weer trainingen gaan verzorgen op de woensdagavonden en op de zaterdagen waarop er geen georganiseerde tochten zijn. Herman is, als gediplomeerd trainer, de uitgelezen persoon voor een gerichte training.

– Website.

We zouden graag een pagina op de site willen hebben waar onze leden korte berichten op kunnen zetten, bijvoorbeeld oproepen om gezamenlijk naar een tocht te gaan.

– Woensdagavond.

Uiteraard gaan we door met het fietsen op de woensdagavond, de start is gepland op 2 april. Vertrektijd 19.00 uur. Afgelopen jaar hebben we een redelijk succesvolle start gehad en met name Cees gaat er alles aan doen om het dit jaar verder uit te bouwen.

– Clubtochten.

We willen, uiteraard in overleg met onze Toercommissie, komen tot wat meer orde en discipline tijdens door de club georganiseerde tochten.

Denk met name aan de start en het gezamenlijk terugkomen.

Toercommissie nieuws[Wim Kuijpers]

Op 1 maart is het Open Dag (van 14.00 tot 16.00 uur). De Toercommissie is uiteraard aanwezig.

* We noteren graag vrijwilligers voor assistentie bij toertochten, zoals de Omloop Midden Nederland, de Ster van Huizen en de Avondfietsvierdaagse. Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt, we kunnen het niet alleen!
* U kunt een toerabonnement aanschaffen. Voor €20 kunt u de meeste tochten zonder bijbetaling rijden.

⇒Bijkomende voordelen:

Sneller klaar bij de inschrijftafel en de mogelijkheid om tochten de downloaden van de internetsite (exclusief voor toerabonnementhouders).
* De herinneringen aan de kilometercompetities worden uitgereikt.
Ook kunt u zich opgeven voor dit jaar.

De Toercommissie heeft besloten dit jaar te rijden met wegkapiteins (mits zich voldoende mensen opgeven). In elke groep (A, B en C) zijn 2 mensen nodig.

Aangezien niet iedereen elke tocht rijdt denken wij minimaal 4 mensen per groep nodig te hebben.

⇒We denken dat een wegkapitein de volgende eigenschappen heeft:donshop

* Leiderschap en tact
* Ervaring in de fietssport
* Snel kunnen beslissen
* Enige kennis van EHBO

⇒Taken:

* Snelheid van de groep bepalen (afgestemd op de zwakste leden). De voorste wegkapitein rijdt daarom rechts vooraan.
* Snelheid aanpassen indien leden van de groep in fysieke problemen komen, in de bebouwde kom en bij het passeren van medeweggebruikers
* Bij stoppen langzaam uitrijden en na een bocht rustig starten zodat iedereen kan aansluiten
* Verkeers- en gedragsregels in acht nemen
* Waarschuwen voor situaties door te roepen (tegen, hogerop, achter, rechts, links, stop, lek, dimmen, obstakels zoals paaltje, gat, tak)
* Deelnemers in de gaten houden en aanspreken bij onverantwoord gedrag
* Bekend zijn met de route (of in het bezit van GPS met route)
* Bij pech of ongevallen als coördinator optreden
* Nieuwe deelnemers aan de groep opvangen en begeleiden
visserIndien u denkt hiervoor geknipt te zijn, meldt u zich dan aan op: tc@wtchuizen.nl

Nu we het over verkeers- en gedragsregels hebben is het goed om die nog een keer te noemen.

⇒We weten het wel maar handelen er niet altijd naar:

* Maximaal met z’n tweeën naast elkaar fietsenAfdrukken
* Verplichte fietspaden gebruiken
* Hand uitsteken bij afslaan
* Aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars opvolgen
* Beleefd blijven tegen andere weggebruikers en rijd(st)ers uit de groep
* Samen uit, samen thuis (indien u eerder de groep wilt verlaten, meldt u dit bij een van de wegkapiteins)
* Bij pech wordt gewacht en geholpen bij reparatie.
* In onze vereniging is het dragen van helm tijdens toertochten verplicht
* Geef waarschuwingen van de wegkapiteins voor situaties van voor naar achteren en andersom door
* Het ritsen bij onze vereniging gaat als volgt: koprijder rechts gaat naar voren, koprijder links daarachter, en zo verder (rijders dienen elkaar ruimte te geven)
* Niet rijden tussen de achterwielen van je voorgangers
* Niet met losse handen rijden
* Rijd zo veel mogelijk rechts
* Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden

⇒De eerste tochten van dit jaar (ze moeten nog voorgereden worden):

8 maart – Openingstocht, 2 afstanden 60 en 100 km, starttijd 09.30 uur
22 maart – Plassentocht, 2 afstanden 80 en 100 km, starttijd 09.00 uur (de afstand van 80 km is nieuw en is alleen voor GPS beschikbaar)
5 april – Veluwetocht, 2 afstanden 75 km (starttijd 09.00-10,00 uur) en 130 km (starttijd 08.30-09.00 uur)
19 april – Lentetocht 110 km (starttijd 09.00 uur) Bollen-Zeetocht 170 km (starttijd 08.00 uur)

defietsenwinkelUitnodiging Ledenvergadering

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
WTC HUIZEN

Huizen, februari 2014.

Geachte leden van de Wieler Toerclub Huizen,

Graag nodig ik jullie allen, namens het bestuur van de WTC Huizen, uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden op: Woensdag 19 maart 2014, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis

Uitnodiging Ledenvergadering

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERIN
WTC HUIZEN

Huizen, februari 2014.

Geachte leden van de Wieler Toerclub Huizen,

Graag nodig ik jullie allen, namens het bestuur van de WTC Huizen, uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De vergadering wordt gehouden op: Woensdag 19 maart 2014, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen en uitgaande stukken
3. Mededelingen van het bestuur
4. Notulen ALV 20 maart 2013
5. Jaarverslagen 2013
6. Vaststelling contributies
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn de voorzitter van de Barcommissie en de penningmeester. Beide kandidaten (Gerard van den Berg en Bert van Loo) stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn.
8. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
9.Verkiezing kascommissie
10.Toekomst clubblad
11. Uitreiking WTC-speld
12. Rondvraag
13. Borrel
ceesvosHet jaarverslag van de penningmeester, de verslagen van deToer-, en Barcommissie en van de secretaris, liggen minimaal 14 dagen van tevoren, voor leden, ter inzage in het clubhuis.Aan leden waarvan het e-mail adres bekend is, wordt het elektronisch toegestuurd.
Er zal volop gelegenheid zijn om tips en adviezen te geven, ideeën naar voren te brengen of gewoon even bij te praten.Iedereen is van harte welkom!Met sportieve groet,Namens het bestuur
Wieler Toer Club Huizen, Peter Markestein Secretaris

lockwellVan de Bestuurstafel [Peter Markestein]

Op zaterdag 1 maart is het van 14.00 uur tot 16.00 uur de “Open Dag”.

U heeft daarbij alle gelegenheid om:

– Uw toerfietskaart op te halen
– De “toerfietskalender” van de NTFU mee te nemen
– Een abonnement af te sluiten voor alle toertochten ( behalve de Omloop Midden Nederland)
– U op te geven voor de Driedaagse naar Apeldoorn (23 t/m 25 mei)
– U aan te melden als vrijwilliger in één van de commissies
– Nieuwe kleding aan te schaffen
Er is nog een kleine voorraad wielerkleding. Is uw shirt, door het vele gebruik, enigszins versleten of vaal geworden, kijk dan of uw maatje nog in voorraad is. Bij voldoende belangstelling kan ik een nieuwe bestelling doen.We moeten wel rekening met levertijd houden. Dus wanneer u nu bestelt, kan u er het hele seizoen nog gebruik van maken.

Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld :

– Joop Visser uit Bussum
– Leendert Vermeulen uit Huizen
We heten jullie welkom bij de club en hopen jullie regelmatig te zien, bijvoorbeeld tijdens de toertochten.

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:

– Willem Everdijk
– Henk Ravenswaaij
– Adriaan Rebel

Van de meeste leden beschik ik nu wel over hun e-mail adres.Toch zijn er nog enkele waarvan dit ontbreekt. Heeft u het afgelopen jaar geen e-mail van de club ontvangen, neem dan contact met mij op. Ook wanneer uw e-mail wijzigt, geef dat dan even aan mij door: secretariaat@wtchuizen.nl

Noteer in uw agenda: woensdag 19 maart om 20.00 uur
“ALGEMENE LEDENVERGADERING”

Bezoek Zuidwal [Kees Kleinjan]

Tijdens een miniklusje in de keuken van het clubhuis kwam Theo de Boer binnen om weer eens een verse pot koffie te zetten. Ik geloof dat ik het nog nooit zo druk gehad heb, zei Theo. Ja, dat had ik inmiddels ook wel waargenomen. Niet zozeer met mijn ogen maar wel met mijn oren.

Het was net na 11 uur en kennelijk besloten de lopers en loopsters van sportvereniging Zuidwal en masse het warme clubhuis op te zoeken voor een kopje koffie of thee. Vaak is het zo dat er een eerste, tweede en derde groep is bij terugkomst en dat die dan ook weer zo’n beetje in die volgorde huiswaarts gaan.Vandaag niet dus.

zuidwalLaatst hoorde ik iemand na een wielertoertocht zeggen: het lijkt hier wel een kippenhok! Nou ik kan je verzekeren dat deze sportievelingen -de dames zijn ver in de meerderheid- er ook wat van kunnen. Ook hier is het ‘sociale gebeuren’, erg belangrijk en wordt het nuttige met het aangename verenigd.

 

Niet alleen Theo maar ook Gerard van den Berg,Anton Vreman, Peter Markestein, Herman Lamers zijn om toerbeurt donderdags van de partij. Jarenlang is ook kruijmerDietrich Bakker met z’n vrouw Joke -goed bedoeld- ”de klos geweest”. Deze laatsten zijn er nu mee gestopt en Jaap Marissen heeft gelukkig hun plek ingevuld. Succes Jaap!

Eén ding weet ik zeker, als bovengenoemden omstreeks half één thuiskomen zal niemand zeggen dat het een dooie boel was.

Ongetwijfeld zal Gerard, na de kas geteld te hebben, de uitspraak van Theo kunnen beamen.
Want, niet onbelangrijk: de schoorsteen moet toch blijven roken, hè!

Gewijzigde Drank en Horecawet [Gerard van den Berg]

Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Dit betekent dat wij geen alcoholhoudende dranken mogen verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar. De handhaving van deze nieuwe regel ligt bij de burgemeester en daartoe zijn nieuwe regels opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).jvdhulst

Om de handhaving te vereenvoudigen wilde men duidelijke schenktijden invoeren. Het eerste voorstel was te zeer geschreven voor de voetbalverengingen. Er kwam veel kritiek van andere sportverenigingen. Tennisverenigingen en zaalsporten namelijk kennen heel andere openingstijden. Bij voetbal wordt bovendien niet het meest gedronken door de sporters maar door de supporters.
Uiteindelijk heeft men gekozen voor één regime voor alle sportkantines: er mag dagelijks alcohol geschonken worden tussen 12.00 uur ’s middags en 1.00 uur ’s nachts.

 

Daar kunnen we goed mee leven. In ons clubhuis hangen inmiddels ook posters om duidelijk te maken dat we geen alcohol verstrekken aan jongeren.

Onder onze eigen leden hebben we geen personen onder de 18, maar tijdens de Omloop en de Avondfiets-4-daagse komen wel geregeld jongeren in onze kantine. Ook zullen we erop bedacht moeten zijn dat de politie misschien een jongere bij ons naar binnen stuurt om te kijken of wij ons aan de regels houden.

vanderroestDriedaagse 2014 [Joop Post]

Al in de achttiende eeuw gebruikte het ambt Apeldoorn een wapenteken. Dit was onder andere te vinden op de wijzerplaten van het uurwerk van de dorpskerk en het orgel van diezelfde kerk.

Het wapen behoorde feitelijk toe aan het adellijk geslacht Van Ap(p)eldoorn, dat begin 18e eeuw was uitgestorven. In 1818 werd het ambtsbestuur (het gemeentebestuur) officieel in het bezit gesteld van het wapendiploma en werd het wapen als zodanig bevestigd als zijnde “het schild van goud, waarop een rooden uitgespreiden arend met blaauwen bek en nagels, hebbende op deszelfs borst een zilveren sleutel”.

De laatste zin is echt uit de 18e eeuw. In die tijd was er natuurlijk nog geen Stayokay, maar nu staan de deuren, voor de 25 vermoeide deelnemers aan de Driedaagse 2014 open bij Stayokay Apeldoorn.

Ondanks de inflatie hebben we het bedrag weer op 135 euro kunnen handhaven. Ga je mee?

De aanbetaling van 75 euro kun je voldoen op de Open Dag (zie pagina 26), maar je kunt het vóór deze dag, (het totaal bedrag mag ook) overmaken op bankrekening NL35 RABO 0329 9770 32 ten name van WTC Huizen met vermelding ‘Driedaagse 2014’.

Ik doe zelf ook mee! groet, Joop Post

Ledennieuws.

Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld :

peking– Joop Visser uit Bussum
– Leendert Vermeulen uit Huizen
We heten jullie welkom bij de club en hopen jullie regelmatig te zien, bijvoorbeeld tijdens de toertochten.

De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd:

– Willem Eversdijk uit Almere
– Henk van Ravenswaaij uit Huizen
– Adriaan Rebel uit Huizen

Reacties gesloten.