2014 december

Clubblad 2014-6

Inhoudsopgave:

Van de redactie [Peter ten Broeke]
Kertsverhaal [Jos Koot]
Toercommissie nieuws [Wim Kuijpers]
Van de Bestuurstafel [Peter Markestein]
Italië 2014 (2) [Aard en Coby]
Het voorlopige wonder [Theo de Boer]
Maar dat is leuk joh! [Arjo Helmink]
Kerstgedachten [Margriet Scholte]
Wilier Fietsdag WTC [Bert van Loo]
Fietsen in de Tropen met Kerstmis? [John Seegers]
Dit is een Kerstverhaal [Peter Post]
Kerstmis [Gerrit Achterberg]
Kerst aan de Meet [Wilhelmus]
Driedaagse 2015 29-30-31 mei [Jan de Lege]
Toerkalender 2015
Ledennieuws

Van de redactie

Kerstlicht

Door grijze wolken breekt gefilterd licht Duizend kolommen springen overeind Kaarsrecht omhoog, de kille nacht verdwijnt Verdrongen door dit ijle vergezicht.

Kerst in het bos, een poedersuiker elf Drapeert de bomen met een jas van dromen Hier vinden malle mensen onderkomen, En komen in die tover tot zichzelf.

Misschien dat God soms even mag bestaan Dwars tegen logica van plus en min Is kerst geen doodgeboren kind

Maar snel, te snel moeten we verder gaan Uit Eden weg, de stille nacht weer in Verdreven, op de vleugels van de wind.

wegenwacht

De redactie wenst jullie allen een probleemloos 2015

Fietsen

Fietsen is zo simpel het

is bewegen – altijd weer gaan

van ongedwongen kijken

niet willen benoemen

het gewoon voorbij laten gaan

vasthouden is lijden

bang het te verliezen

stilstaan is armoede – het leven moet verdergaan

het is als ademen – stromend bewegen,

wat verbindt. Met eeuwig gaan.

Kerstverhaal

Het jaar 2014 zit er op we kijken al weer vooruit naar 2015.

Graag wil ik iets meegeven van een pastor die ook scheidsrechter is en elk jaar een kerstverhaal schrijft voor de scheidsrechter-vereniging.

Een gedeelte hiervan wil ik ons niet onthouden:

{{ Straks is het weer Kerstmis, het feest van vrede op aarde.

Voor één dag zijn de grenzen tussen mensen verdwenen. Denk aan de eendaagse bestanden in Noord-Ierland in het verleden.

Jezus kwam op de wereld om de grens, de toegang naar zijn hemelse Vader weer vrij te maken voor ons mensen.

Ook tijdens zijn leven zoals we dat kunnen lezen in de Bijbel zien we dat voor Jezus qua omgang geen grenzen bestonden. Hij ging met iedereen om: met de voorname heren als ook met de mensen aan de rand van de samenleving toen zoals tollenaars en melaatsen.

In woorden heeft Jezus ons meegegeven hoe te handelen: heb iedereen lief, vriend en vijand. Iets wat in de praktijk zeer moeilijk is; ook voor mij.vuurwerk combi

Kerstmis is traditioneel een familiefeest. Een feest waarbij mensen enerzijds stil staan bij de geboorte van Jezus op aarde en anderzijds een feest van samenzijn met gezin en familie. Een dag om samen in de donkere en soms koude dagen in december te genieten van de warmte en gezelligheid van elkaar.

Dit wil niet zeggen dat iedereen dit zo ook beleeft. Denk aan de vele alleenstaande mannen en vrouwen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zij genieten vaak helemaal niet van deze dagen. Zij liggen achter de grenzen van onze menselijke horizon. Moge ieder van ons, of hij nou actief is als scheidsrechter of niet, dit jaar extra aandacht geven één iemand in zijn of haar omgeving die dit nodig heeft, die extra aandacht goed kan gebruiken. Het kost niet veel van uw tijd en is voor die ander zoveel waard. Een ander heeft even tijd voor mij. De kortste psalm in de Bijbel is psalm 117. Het tweede vers ervan luidt: Zijn liefde reikt ver boven ons uit, de trouw van de Heer kent geen grenzen. Dit vers toont ons dat de liefde en trouw van de Heer grenzeloos is. Mensen hebben beperkingen. Zij kunnen niet reiken tot aan wat God kan.

En toch … staan er soms mensen op die heel dichtbij komen wat God graag van de mens ziet. Ik denk dan aan bijvoorbeeld Moeder Theresa: zij was er voor de mens die in Calcutta in de goot lag; of aan dominee Maarten Luther King: hij kwam op voor de rechten van de zwarte mens en gebruikte woorden in plaats van geweld. Hij had a dream. Of aan de onlangs heilig verklaarde paus Johannes Paulus II: hij ging even gemakkelijk om met wereldleiders als met de gewone mens in de straat.

Tot slot kent dit kerstverhaal ook zijn grenzen. Ik hoop dat voor ieder mens er geen grenzen zijn om te werken aan vrede. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Vrede dus eerst met jezelf en daarna de mensen met wie je dagelijks of regelmatig te maken hebt. Als ieder dit doet zal dit zijn vruchten afwerpen.

Aan allen wens ik goede en mooie feestdagen toe. Moge de vrede van het Kerstkind over u allen komen. Voor het komende jaar wens ik u allen gezondheid toe en veel heil en zegen. Zalige en gezegende kerstdagen.}}

Hierbij wil ik me graag aansluiten en tot volgend jaar.

Jos

Oudejaarsoverpeinzing en vooruitblik

De Sint is met zijn Pieten al lang vertrokken,
de Kerstman nam zijn plaats in en onverschrokken
strooit hij nu de cadeautjes in het rond,
onder de kerstboom of op de grond.
Aan het eind van het jaar hierbij een overzicht
van al het werk dat voor de club werd verricht.
De toercommissie organiseerde vele tochten:
veel rechte wegen, maar soms ook bochten,
fraaie routes door ons mooie land,
daarvan heeft de toercommissie echt verstand!
Ook de 3-daagse mocht er weer zijn:
het verblijf in Apeldoorn was reuze fijn!
Vóór en na een mooie tocht
werd het clubhuis opgezocht.
Daar stond ’s morgens altijd de koffie klaar,
en ’s middags een ander drankje, genieten maar.
En het clubhuis zelf, dat oude gebouw,
daar was Kees voortdurend in touw
om weer één en ander te repareren,
ik zag hem daar bezig, diverse keren.
Een heel mooi jaar, zei de secretaris tevreden:
we hebben meer dan 10 nieuwe leden!
De penningmeester is ook in z’n sas,
want we hebben een goedgevulde kas!
Het clubblad verscheen dit jaar weer 6 maal;
wel gingen we in de zomer over op digitaal.
De website is nog steeds een lust voor het oog,
dat behoeft verder geen betoog!
Nu in de winter, wat fietsen en lopen in het bos,
dat maakt alle spieren heerlijk los.
Velen doen er mee en grijpen hun kans
en drinken een kop koffie van Hans!
In maart is iedereen weer klaar voor het nieuwe seizoen,
dat is waar we het allemaal voor doen!
jvdhulst
En nu een vooruitblik op het nieuwe jaar,
de toercommissie heeft al heel veel voor elkaar:
de toerkalender was in november al vastgesteld,
en de 3-daagse gaat naar Dordrecht, is mij verteld.
Maar voordat in maart het startschot wordt gegeven,
is er bij de WTC al veel te beleven.
In januari komt de dia-avond eraan,
maar eerst de nieuwjaarsreceptie, wel te verstaan.
Op 3 januari kunnen we elkaar weer ontmoeten,
en elkaar in het clubhuis hartelijk begroeten.
Zoals elk jaar een receptie, met borrelnoten, kaas en worst
en natuurlijk een drankje tegen de dorst.
Ook zal er weer lekkere zoute haring zijn,
de één lust het niet, een ander vindt het fijn,
maar het zal jullie heus wel bevallen
want er komen ook weer bitterballen!
Ik maak alles voor elkaar
en dan zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!
Gerard van den Berg

Up⬆

 

Van de Bestuurstafel.

In het december nummer van het Crankstel wordt ook altijd de factuur voor de contributie van het komende jaar meegestuurd. Dit jaar gaat dat anders. De factuur wordt op 2 januari per mail naar u toegestuurd. Ontvangt u deze niet op 2 januari, dan kan het zijn dat ik niet over het juiste e-mail adres beschik. Neemt u dan even contact met mij op, zodat we dit kunnen controleren. (tel 06-46574747 )strankinga

De contributie voor 2015 blijft ongewijzigd n.l. € 65.00 voor een hoofdlid en € 55.00 voor een gezinslid.

Op verzoek van de penningmester vraag ik u om de overschrijving in de eerste weken van januari te doen plaatsvinden.

Wanneer de contributie half maart nog niet ontvangen is, wordt u als lid bij de NTFU uitgeschreven. Dit om te voorkomen dat wij verzekeringspremie moeten afdragen voor leden die misschien niet betalen. Wilt u alsnog lid worden, dan wordt de contributie met € 4,00 inschrijfgeld verhoogd.

Nico heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de toercommissie. Wim Kuijpers stelt zich verkiesbaar voor deze functie. Indien er nog andere kandidaten zijn, kunnen zij zich melden bij de secretaris. Tijdens de jaarvergadering wordt de nieuwe voorzitter toercommissie gekozen.

De volgende leden hebben het lidmaatschap opgezegd:
Jos Hofstee
Walter van de Akker

Als nieuw lid hebben zich aangemeld:
Michel Lukkien uit Huizen
Edison Ignacio

De eerste activiteit van 2015 is de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari van 15.00-17.00 uur. Het wordt weer een gezellige middag met een drankje en een hapje.

Noteer ook vast in uw agenda: 28 februari van 14.00-16.00 uur “opendag” – ophalen van licentie, toerboekjes en even vooruit kijken naar het nieuwe fietsseizoen.

Evenals andere jaren wil het bestuur de vrijwilligers bedanken voor hun inzet binnen de vereniging en ze daarom uitnodigen voor een etentje op vrijdag 13 februari. U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Omdat dit het laatste Cranckstel van het jaar is, wil ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 toewensen! En natuurlijk vele mooie fietsdagen!

Peter Markestein ( secr.)

Italië 2014 (2)

1. Fietstocht Firenze- Rome

2. Campingreis Umbrië

We verlaten de Tibervallei en gaan klimmen. Het gaat gelukkig niet steil omhoog, maar de kuiten moeten wel weer hun best doen. De temperatuur is tussen de 24 en 28 graden met regelmatig wat wind. Uitermate goed fietsweer. De vergezichten zijn weer schitterend. Mooie kleinschalige akkers en wijn- en olijfboomgaarden.Tegen de hellingen oude dorpjes geplakt. Tussen de middag zoeken we een rustig plekje in de schaduw met uitzicht over de heuvels. Hier houden we in alle rust onze lunchpauze.Als we weer fietsen komen we vrij snel over het hoogste punt van deze dag-etappe. We kunnen weer afdalen met af en toe een stukje valsplat.

Italie 2014-14

Bevagna – wasplaats

Italie 2014-15

Genieten van de vergezichten

We komen een echtpaar tegen dat gestart is in Rome en op weg is naar Nederland. We praten bij en fietsen weer door. Na 78 km komen we door s.Gemini, een oude vesting- stad op een heuvel. We besluiten het voor vandaag voor gezien te houden. We overnachten in een hotel.’s Avonds slenteren we door het stadje. Eten doen we in zo’n kenmerkend romantisch restaurantje.
Dag rit 78 km Totaal 305 km

Italie 2014-16

Restaurantje

Dinsdag 27 mei 
We konden in het hotel vroeg ontbijten met als gevolg: lekker op tijd op de fiets. We zaten nog hoog wat we dan ook aan de ochtend temperatuur konden merken. Het was maar 13 graden en we hadden nog een flinke afdaling te goed. We hoefden niet te trappen en met kippenvel op de huid doken we de eerste 10 km naar beneden. In het plaatsje Narni ging het weer flink omhoog, kwam de zon erbij en waren we weer snel op temperatuur. De rest van de ochtend bleven we wat klimmen en dalen langs een heuvelrug. Aan het eind van de ochtend kwamen we weer in het dal van de Nera, een zijrivier van de Tiber. Daardoor gingen we weer flink naar beneden.

Het wegdek is erg slecht, maar dat maakt voor mij niet zoveel uit. Met mijn dikke banden kan ik snel en veilig afdalen. Coby heeft het veel moeilijker met die dunne banden en wordt danig door elkaar geschud.

Italie 2014-17

Het dal van de Nera

Ook moet ze veel afremmen omdat ze anders gelanceerd wordt met al die gaten in het wegdek. Om 12 uur komen we langs een wegrestaurant en houden we pauze. De middagetappe was weer zwaar. We moesten soms klimmen met een percentage van 10 tot 12%.. En dat op het heetst van de dag. Rond 2 uur nemen we een extra pauze en gaan we onder een boom liggen. Het is nog 13 km maar als we door het plaatsje Fiano Romano komen stoppen we nog een keer bij een restaurantje voor een koele drink pauze.

Italie 2014-18

Enkele kilometers buiten dit stadje is een camping waar we om half 4 aankomen. Hier huren we een sta-caravan. Voor 2 nachten. We zitten nog c.a. 50 km van Rome. Morgen gaan we er met de bus heen. Vast een en ander verkennen.

Dag rit 83 km Totaal 388 km Woensdag 28 mei

We hadden voor deze camping gekozen omdat hier vandaan een busje rechtstreeks naar Rome gaat. Helaas was deze al volgeboekt.

Op de camping kregen we uitgebreide informatie over het openbaar vervoer naar Rome.Om 8 uur konden we al naar het stadje gebracht worden waar we een kaartje voor het openbaar vervoer konden kopen. Een dagkaart voor 8 euro per persoon voor vervoer per bus, trein en metro. Alles gaat goed en zo komen we op het hoofdstation van Rome aan. Eerst willen we de treinreis boeken om morgen terug te kunnen reizen van Rome naar Firenze waarbij we de fietsen in de trein mee willen nemen.

Ook dit lukt en tevens kunnen we kijken op welk perron we morgen moeten zijn want het is een groot station. We willen niet voor onverwachtse verrassingen komen te staan. Als we het station verlaten pakken we onze stadsplattegrond en wandelen richting het Piazza del Campidolio. Wandelend beleef je de stad heel intens. We komen langs een Sub Way restaurant. Hier kopen we onze lunch, die we later verorberen tussen de monumentale overblijfselen uit de Romeinse tijd.

Italie 2014-20

Tiber

Het weer is schitterend. We zitten tussen toeristen uit de hele wereld. We weten de Tiber te vinden die als een ader door de stad stroomt. Al wandelend komen we in Vaticaanstad. We zijn van plan hier morgen fietsend langs te rijden. Het is goed nu al poolshoogte te nemen. Even later lopen we over het st. Pieterplein. Ook hier wemelt het van de toeristen.

Italie 2014-21

Sint-Pieterskerk

Allemaal in een rij achter hun reisleider aan. Uren wachtend om de basiliek te mogen bezichtigen. Het is Indrukwekkend hoe deze stad leeft. Wij bekijken het op onze manier, maken foto’s en trekken ons dan langzaam terug uit deze mensenmenigte. Op weg naar het metrostation passeren we nog een leuk plein. We laten ons ondergronds terug naar de camping vervoeren. Als we daar gearriveerd zijn hebben we er weer een enerverende dag opzitten. Gelukkig kunnen we op de camping in het restaurant eten zodat we niet meer weg hoeven.
Italie 2014-22

Donderdag 29 mei
We gaan onze laatste fietsdag in waar we lekker vroeg aan beginnen. Het is nog maar net 7 uur als we de camping afrijden. Het is nog fris, slechts 15 graden. Volgens onze reisgids zitten er in de eerste 30 km nog enkele pittige klimmertjes. Die willen we in de vroege ochtend uren pakken. Het is niet de kortste route, maar dat heeft te maken met het landschap en de drukke wegen rond Rome. Het is een prachtige route met vele verrassende momenten. Al om half 9 houden we onze eerste koffie stop en constateren we dat het klimwerk nagenoeg voorbij is. Het was nog koel, maar nu de zon door komt kunnen de armen weer bloot. Nog een paar kilometer en dan komen we weer op de hoofdroute via Siena.
Italie 2014-23
In het plaatsje Prima Porta moeten we enkele ingewikkelde manoeuvres uithalen i.v.m. het kruisen van een spoorlijn, een snelweg en de rivier. Gelukkig heb ik mijn GPS die mij perfect de goede weg wijst. Vanaf hier volgen we de Tiber. Even geen verkeer.We meanderen door de natuur met veel groen en stilte. Plotseling buigen we van de rivier af en raken we weer in het drukke stadsverkeer. Gelukkig komen we direct op een fietspad dat onder langs de rivier loopt.Het autoverkeer gaat hoog boven ons langs en wij fietsen rustig, genietend van het uitzicht op de rivier. Net voor Vaticaanstad buigt de rivier sterk af.

Italie 2014-24

Vaticaanstad op het plein

We verlaten de rivier om over een apart fietspad naar het Sint-Pietersplein te fietsen. Nu komen we in het voetgangersgebied rond het plein. We herkennen dit en weten nu de weg. Op het plein moet e.e.a. op de foto vastgelegd worden. Het is weer druk en we manoeu-vreren ons met onze fietsen tussen de mensen door.

Italie 2014-25

Colosseum

Gisteren hebben we bekeken wat we wilden zien. We gaan nu door naar het Forum Romanum. Ook bezoeken we het het Colosseum. Fietsend gaan we nu naar het station en rond 4 uur pakken we de trein naar Firenze. Om 7 uur komen we hier aan en binnen een half uur zijn we weer op de camping.

Dag rit 74 km Totaal 462 km 

We waren 8 dagen op de fiets weggeweest waarvan 6 fietsdagen en we hebben 462 km gefietst. Hiermee sluiten we het eerste deel van deze vakantie onze fietstocht naar Rome af en gaan het tweede deel van onze vakantie op een heel andere wijze voortzetten.

Umbrië

Eerst hebben we aansluitend nog 4 dagen in Firenze gezeten en daar het Chianti gebied verkent. Ook hebben we Siena bezocht. Maandag 2 Juni zijn we 200 km naar het zuiden getrokken naar het meer van Bolsena. De camping staat aan het meer dat tussen de heuvels in een oude vulkanische krater ligt. Een mooie omgeving door oude stadjes omgeven. Omdat we in het voorseizoen zitten is het overal lekker rustig. Het weer is stabiel met veel zon en een aangename temperatuur. We luieren wat op het strand en doen niet veel.

Italie 2014-26

Ondergaande zon

Toch maken we ook een fietstocht rond het meer – in omtrek zo ‘n 50 km.Aan de overzijde van het meer loopt de hoofdroute van de fietstocht naar Rome. Door om het meer heen te fietsen hebben we daar dus een stukje van gefietst.

Italie 2014-27

Terme di Saturnia – Zwavelbad met heetwaterbron

 Een van de dagen gebruiken we om een bezoek te brengen aan Saturnia, bekend van zijn heetwater zwavelbron. Tot onze verrassing is ’s avonds het resultaat van onze verjongingskuur al duidelijk waarneembaar, Coby ziet er nog jonger uit!

Italie 2014-28

Graftombes in de rotsen uitgehakt

Indrukwekkend was ook het bezoek aan het plaatsje Sovana in het gebied waar de Etrusken hebben geleefd. Een volk dat hier leefde nog voor de tijd van de Romeinen. Hier zijn enorme graftombes te bewonderen die in de rotsen zijn uitgehakt. Onze reis terug ging via Zurich . Daar hebben we aan het meer gestaan. We hebben er nicht Sabine bezocht, met Andy en kinderen.
Zondag hebben we nog een schitterende wandeling gemaakt door het achterliggende heuvellandschap. Tijdens onze terugreis zijn we nog een aantal dagen in Straatsburg neergestreken. We hebben daar nog meerdere mooie fietstochten gemaakt in de Vogezen. Een prachtig gebied dat de moeite waard is later nog eens te bezoeken. Aard en Coby
Up⬆

Het voorlopige wonder

Beste W.T.C.ers

Met de Kerst in aantocht laat ik jullie weten, dat het voorlopige wonder is geschied.

In de 2e maand van dit afgelopen jaar, werd er bij mij via een blaasontsteking prostaat kanker geconstateerd.

Toen volgde er een reeks van onderzoeken, en lymfeklieren werden weggehaald.

Daarna volgden 35 behandelingen van de Radiotherapie en werden hormooninjecties toegediend.

Nog een complicatie er achteraan van lekkend lymfe vocht, maakte een weekje in het ziekenhuis de periode compleet.defietsspecialist

Echter mijn ijzersterke conditie maakte dat ik deze aanslag op mijn lijf nu achter me laat.

Ik voel me weer buiten gewoon goed.

Met vertrouwen ben ik komend seizoen weer van de partij.

Voor degene die met mij mee geleefd hebben spreek ik mijn Hartelijke Dank uit.

Ik wens een ieder een hèèl gezond 2015 en Gezellige Feestdagen.

Met Vriendelijke Sport groeten

Theo de Boer

 

 

Kerstgedachten

Twee Kerstdagen in het jaar, wat mogen we verwachten, dat we lief zijn voor elkaar?

Heel veel liefde voor iedereen, vergeten en vergeven.

Velen kunnen nergens anders heen, en blijven met de Kerst alleen.

Familie, eten en gezelligheid, pakjes onder de bomen, daar kunnen velen in eenzaamheid,peking alleen nog maar van dromen.

Laten we ook aan deze mensen denken, al is het alleen om een Kerstkaart te schenken, lieve woorden een lief gebaar, dat wensen wij elkaar.

Ik wens jullie allen, hele fijne en vooral gezellige Kerstdagen.

Margriet Scholte

Maar dat is leuk joh!

Lieve WTC Huizen clubleden,

Arjo Helmink

Gefeliciteerd Arjo (red)

Ik wil mij verontschuldigen voor de weinige keren dat jullie mij gezien hebben vanaf oktober. Er is namelijk veel gebeurd. Ik mag gelukkig weer fulltime werken als taxichauffeur. Dit is trouwens hartstikke leuk, maar verklaart tevens waarom ik voorlopig zaterdags ook wat anders te doen heb dan fietsen. Daarnaast heeft m’n oudste zoon Mark niet aan mij gevraagd of ik opa wilde worden, maar dat is leuk joh! Op de foto heb ik Isa, mijn trots na 2 dagen in m’n armen. Ik leef voortdurend op een roze wolk. Mountainbiken en wielrennen gaat zeker wel weer gebeuren, maar nu even niet. Ik wens jullie allen fijne Kerstdagen en ’n goede jaarwisseling en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie van 3 januari,

Liefs, Arjo Helmink

wilier-1

Aan de Craailoseweg goed zichtbaar opgesteld

 

 

Wilier Fietsdag WTC

De FIETSENWINKEL uit Huizen (Kerkstraat 27) heeft op zaterdag 8 november 2014 een fiets-test-dag georganiseerd.wilier-2

Dit vond plaats bij ons clubhuis in samenwerking met de Wilier-importeur uit Belgie.

Om 9.00 uur was er naast de grote bestelauto een kraam geplaatst waarin veel verschillende soorten fietsen uitgestald stonden. Zowel mountainbike-fietsen als cross- en racefietsen konden getest worden en men kon tot 16.00 uur van deze unieke mogelijkheid gebruik maken. Een aantal leden kregen direct al een fraaie testfiets mee. Sommigen bleven zelfs anderhalf uur weg.

Er waren 22 testfietsen aanwezig en de kwaliteit van deze (Italiaanse) fietsen is bijzonder goed te noemen.

In de loop van de middag kwamen er nog diverse leden van de Blaricumse wielerclub van Moeke Spijkstra langs om testritten te maken. Zelfs was er iemand uit Heemstede gekomen om de Wilierfiets te kunnen testen.Afdrukken

Mede door het prachtige weer kunnen we van een geslaagd evenement spreken. Diegene die geen gebruik hebben gemaakt van het kunnen testen van fietsen op deze testdag wil ik beslist adviseren de volgende keer langs te komen. Zoals gezegd was het een unieke mogelijkheid om vergelijkenderwijs de fietsen te testen.

De samenwerking met Eric van Cleef van de FIETSENWINKEL was plezierig en zeker voor herhaling vatbaar.

Bert van Loo

Fietsen in de tropen met Kerstmis?

In Indonesië en dus ook op Bali is het moesson van december tot medio april. Regentijd dus. Daar houden wielrenners in het algemeen niet van ! Wij houden van schone wegen, weinig wind en als het kan goede temperaturen en een klein zonnetje.

Nou moet u niet denken dat de moessontijd betekent, dat het de hele dag regent. Bij mij op Bali, aan zee, is het patroon dat er zich rond 5 uur in de namiddag wolken samenpakken en daar valt dan zo rond 7 uur een enorme plons regen uit dat vaak samengaat met een hevig onweer en windstoten.

Ons wielertoertje maken we s’ morgens rond 8 uur omdat het dan lekker koel is (25 graden). Ook in de moessontijd is het rond die tijd veelal droog en met een zonnetje, dat nog niet recht boven je hoofd staat te branden, is het dan heerlijk fietsen over landweggetjes tussen de rijstvelden met groetende schoolkinderen en rijstboeren.

De wegen hier waren goed, maar aangezien men nu voor het eerst (!) waterleidingsbuizen aan het leggen is worden de wegen opengebroken. En……niet gelijk opnieuw geasfalteerd.

defietsenwinkel
Zien jullie het voor je, hoe dat eruit gaat zien na een regenbui.

Dus hoor ik onder het rijden Jan de Lege in mijn achterhoofd al zeggen: daar waag ik mijn fiets niet aan !

Zo dwalen mijn gedachten af onder het rijden van mijn vaste route van 50 KM in de omgeving van Tanah Lot. Tanah Lot is een beroemd tempelcomplex in zee. (zie Tanah Lot Googlemaps) Ik denk dan aan Bert Dolleman met achter zich 15 tot 20 heren- en damesrenners.

Bert heeft het hele “wegenplan” in zijn hoofd en hoeft schijnbaar niet na te denken om elke keer opnieuw een prachtige route voor te toveren. Soms denk ik weleens, hij kent ook nog elke boomstronk . Alle wandelaars met al of niet aangelijnde honden heeft hij al vroeg in het vizier en als een gentlemen remt hij af en groet en waarschuwt voor de hem volgende groep renners. Of hij wil zeggen “wij zijn een nette wielervereniging” , en dat wil hij uitstralen.

Even verder zie ik Joop Visser van achteruit de groep passeren en naar voren rijden om op tijd de hekken open te houden. Denkend, zou z’n crossfiets dan toch beter en lichter door het landschap gaan dan onze MTB’s ? Of is het gewoon een betere conditie of mogelijk meer ervaring ?

Voor diegene die het die dag wat slechter hebben is er achter in het peloton Jan de Lege die de “sociale opvang” verzorgt en je daar moed inpompt om het toch nog maar even vol te houden of wat technische aanwijzingen geeft, die je bemoedigen door te gaan.

Midwinter wordt het decor nog opgeleukt met sneeuw en voorbij schietende herten en is de omgeving gevuld met een indrukwekkende stilte met hijgende renners en rensters.snel

Bij deze overdenkingen worden de verlokkingen wel erg groot om de Kerstdagen toch maar in Nederland te vieren, want het nieuwe WTC Huizen wielertenue is in de tropen getest en goedgekeurd (prima tenue Bert van Loo !), de conditie is op peil gehouden, de moesson heeft hier op Bali reeds zijn voortekenen getoond, dus modderwegen in het vooruitzicht waardoor de keus niet meer zo moeilijk is om de knoop door te hakken. Het wordt dus Kerstmis vieren in Nederland – mensen tot snel op de MTB bij de WTC!!

Zorgen jullie wel voor een beetje sneeuw ?

John Seegers
Up⬆

 

Het bestuur nodigt U uit voor de

proost 2015

op zaterdag 3 januari 2015

van 15.00 – 17.00 uur

in het clubhuis “Aan de Meet”

Dit is een Kerstverhaal

Maar niet een verhaal dat je kent uit de boeken. Of van Disney. Nee, dit kerstverhaal gaat over een gezin waarover je normaal gesproken geen verhaal hoort. Omdat dit gezin (vader, moeder, broertje, zusje) aan de absolute onderkant van het leven in Nederland zit. Zo’n gezin dat niet alle geluk van de wereld heeft maar wel volmaakt gelukkig is met alles wat ze heeft – wat buitengewoon weinig is.

En nog minder dan dat zelfs want eind oktober was er een brief gekomen van de Nuon. Ze zouden worden afgesloten als ze niet direct de openstaande vorderingen van de afgelopen vier maanden zouden betalen.

Betalen konden ze überhaupt niks, laat staan vier maanden gas en licht. Zodat daar het verhaal begint, bij dit nog jonge gezin, in hun bescheiden woonkamer waar het behoorlijk koud was en ontegenzeggelijk donker. De kaarsjes, die deden het.

Vader en moeder, het zat ze niet lekker. Twee kleine kindjes en dan een kerst vieren zonder boom. Dat was niet goed. “De kinderen hebben een boom nodig”, zei de moeder. En daarom sloop deze vader, die echt een vader uit duizenden was, ’s avonds toen z’n kinderen al lang en breed lagen te slapen, naar het bos en hakte daar met zijn blote handen de mooiste dennenboom om die hij maar kon vinden. Omdat het ’s avonds laat erg donker was, nam hij uiteindelijk best een aardige boom mee naar huis, maar ook weer niet de allermooiste. Zeker niet.

De kinderen waren er reuzeblij mee.

Uit betere tijden hadden ze nog een stel ballen, een piek (zelfs twee, dus eentje ging op het uiteinde van een tak, wat er een beetje mal uitzag), een vogeltje, een stal zonder os, nog wat andere hangversierselen en een streng lichtjes. Gekleurde!

Een prachtboom werd het, al was het wat sneu met die lichtjes zonder stroom.

Maar zoals het in kerstverhalen gaat: op kerstnacht, terwijl moeder verhalen voorlas bij brandende kaarsjes, werd er aan de deur geklopt.

Vader deed open en voor hem stond een man. Hij kende hem wel. Had ‘m wel eens gezien in het dorp. Een beetje een verlopen kerel, een vroegere junk, die op zoek was naar warmte, gezelschap en een plaatsje voor de nacht. En omdat deze vader dat als geen ander begreep, liet hij de man binnen.

Het gezin heette de man welkom. Samen zongen ze kerstliedjes, zoals “Midden in de winternacht” en “Er is een roos ontloken”. Maar bij de man knaagde er iets. Die lichtjes. Dat moest anders kunnen. “Even wat regelen”, zei hij en weg was hij. Nog geen tien minuten later was-ie terug. Met een fiets. Een stevige damesfiets waar hij pardoes het huis mee binnenreed. “Een tang, een schroevendraaier en een stukkie tape. Heb je dat voor mij?”, vroeg hij vader. Die had uit vroeger tijden, toen het leven hen nog meezat, een klein, maar bruikbaar gereedschapssetje.

“Mijn moedertje”, zei de man, “had het vaak over een oorlog. Toen was er ook geen stroom, maar de mensen wilden wel kunnen lezen. En moeder vertelde hoe ze dan met een fiets en een dynamo, en dat er dan eentje ging fietsen zodat er licht ging schijnen, zodat de ander een boek kon lezen…” In geen tijd werd de dynamo op het achterwiel geplaatst, werden de kerstlampjes aangesloten en het achterwiel van de fiets “vrij-gehangen”. De vader begon te trappen en …‘tuurlijk: het werkte! (het is tenslotte een kerstverhaal)

Wat een tafereel: de kinderen en zíjn vrouw met lampjes in hun ogen van de lampjes in de boom. En dan die vreemdeling erbij, een prima begin van Kerstmis.

Misschien was deze kerstnacht wel de mooiste die de vader ooit had meegemaakt. En de vreemdeling mocht, als beloofd, blijven slapen. Beneden, op de smalle bank.

De vader was als eerste beneden de volgende ochtend. De vreemdeling was al weg.

En – eens een junk, altijd een junk – de fiets ook. En de kerstlampjes? Die waren

UIT

Peter Post

Kerstmis

Prettige Feestdagen

Voor de Schaapskooi met Kerstboom

Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:

Kerstmis over den Haag om middernacht.

Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,

trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,

alsof een ander het had doorgebracht.

Een lege helderheid betrok de wacht

tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde.

Mijn verbeelding ging over de torens heen naar Bethlehem.

2000 jaren her is daar een kind

zojuist geboren en de moeder windt

het in een doek. De ezel en de man

maken het nuchter mee.

Gerrit Achterberg

Kerst aan de Meet

Prettige Feestdagen

Kerstboom Anna’s Hoeve

Wilhelmus Tonnenmaker zat aan het laatste gesprek te denken van de “RRG”, de Rollator Rondjes Groep die was ontstaan uit de Toercommissie.

Hij was al vele jaren lid van deze RRG en zijn belangrijkste taak was het schrijven van stukjes en het doorgeven van data. Nu was dit laatste een beetje een probleem geworden want zijn geheugen liet hem af en toe behoorlijk in de steek. Gelukkig kon hij rekenen op zijn lieftallige echtgenote Nelleke die hem daarbij meestal uit de brand hielp. visser

Tijdens dit laatste gesprek was aan de orde gekomen dat de RRG toch dringend behoefte had aan uitbreiding. Ten eerste omdat de gespreksleider Nicolaas den Hertoghe met zijn werkzaamheden voor de RRG gaat stoppen. Maar ook Johannes van der Roeispaan heeft aangegeven dat hij volgend jaar weinig tijd heeft omdat hij zijn zoon op zaterdag moet helpen in zijn viskraam. Johannes had aan het begin van dit seizoen nog gezorgd dat er starthekken kwamen voor de verschillende groepen. Voor de snelste rollatorrijders was een snelheid aangegeven van > 3,5 km/u. De tussengroep ca. 3 km/u en de langzaamste groep 2-3 km/u. Het was een mooi gezicht geweest al die rollatorrijders achter elkaar te zien starten. Vooral Johannes maakte de blits met zijn fel gele aerodynamische rollator.

Roberto Italiano had gelukkig al iemand gevonden die de RRG kwam versterken namelijk Rolandus den Aghrarier en ook was Bernardus Piranha bezig met 2 mensen uit het groepje met wie hij elke zaterdag in het winterseizoen een ommetje ging wandelen.

“Je zou nog data doorgeven” fluisterde Nelleke. “Hoezo? Welke data”, reageerde Wilhelmus, die dit allang weer vergeten was. “Daar staan ze, je hebt ze op een papier geschreven”. “Oh ja ik zie het nu staan”:

Midwinteravond – 21 januari, aanvang 20.00 uur.

Een avond waarop alle leden hun filmpjes en/of foto’s kunnen laten zien van vakanties en mooie rollatortochten. Zeker zal ook Bertus Wildebras filmpjes vertonen van de Rollator 3-daagse van het afgelopen jaar.

TamTam(GPS)-avond – 18 februari, aanvang 20.00 uur.

Johannes ten Volle die deze avond organiseert heeft gezegd dat dit alleen doorgaat indien voldoende leden zich aanmelden en dat ze hun toverdoos (laptop) en TamTam-apparaat meenemen.

Open Dag – 28 februari

De data voor de 3-daagse volgend jaar is gewijzigd, dit wordt 29-30-31 mei. De tocht gaat naar het zuiden dus naar verwachting zullen we ergens in de buurt van Hilversum uitkomen.

Wilhelmus werd zwetend wakker, sprong uit zijn bed, trok gauw wat kleren aan en liep naar de schuur. Hij haalde opgelucht adem, daar stond zijn ATB en geen rollator. Hij had alles gedroomd, maar gelukkig klopten de data wel. Toen hij terugliep naar het huis begon het zachtjes te sneeuwen. Het zou toch een mooie kerst worden.

Wilhelmus
Up⬆

Driedaagse 2015 29-30-31 mei

donshop
De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van veen-moerassen. De Thure was een zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer ter hoogte van het huidige Bagijnhof. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent “doorwaadbare plaats in de rivier Thure”. Thuredrith zou in de loop der tijd veranderen in Dordrecht, is een van de meerdere naamsverklaringen.

De oudste vermelding voor de stad dateert van rond 1120. Omstreeks dat jaar werd in een gedeelte van de “Annalen van Egmond” melding gemaakt van de moord op Graaf Dirk IV in 1049 bij Dordrecht.

Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van de Hollandse graaf Willem I. Na Geertruidenberg (1213) is Dordrecht daarmee de tweede stad waarvan bekend is dat het vrijheden van de Hollandse graaf kreeg.

Na circa 794 jaren staan we eindelijk in de oude stad Dordrecht waar de vermoeide fietsers overnachten in de Stayokay.

Ga je mee? De aanbetaling van 75 euro kun je voldoen tijdens de Open Dag, maar je kunt het vóór deze dag, (het totaalbedrag mag ook) overmaken op bankrekeningvanderroest

NL35 RABO 0329 9770 32 ten name van WTC Huizen met vermelding “Driedaagse 2015”

Groet, Jan de Lege.

Inleg voor deze Driedaagse: € 135.00 Kom naar de Open Dag 28 februari, voor betalingen, toerboekjes,etc. Driedaagse info-avond: 27 mei voor restbetaling/route-informatie/bagagevervoer/tijdschema.

Toerkalender 2015

lockwell

 kruijmer

Ledennieuws.

 

Up⬆

Reacties gesloten.