2015 april

Clubblad 2015-2

Inhoud:

Van de redactie
Van de voorzitter [Jos Koot]
Waaieren [Wim Kuijpers]
Notulen Algemene Ledenvergadering
Gesprek gehoord in het clubhuis [Gerard]
Rome (deel 2) [Aart Weijers]
Mijn tweede nieuwe fiets [Gerard]
Fietsen op woensdag avond. [Cees Vos]
Pas op voor fietsers en/of loslopende honden [Gerard]
Toerkalender
Ledennieuws [Peter Markestein]
Uiterste inleverdatum voor het juni-nummer = 20 juni 2015

Van de Redactie

snelDe oproep om als colomnist een bijdrage te leveren aan ons clubblad heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Gelukkig blijft het aantal geleverde stukjes stabiel. Ik noem naast de bijdragen van het bestuur, de vaak geestige en beschouwende verhaaltjes van Gerard vd B, de leuk ontdekte situaties van Peter P. en op foto vastgelegd, het prachtige reisverslag van Aard.

Maar er kan nog meer bij!

Laat je gedachten nog eens gaan over onderwerpen in het algemeen. Maar ook persoonlijke ervaringen betreffende het fietsen – ritten, vakanties, fietsreizen enz.

Denk er over na, kijk vooral ook op internet, selecteer een onderwerp en stuur je artikeltje naar de redactie van ONS blad het CRANKSTEL. Wees er van overtuigd dat het met aandacht en vooral plezier gelezen zal worden.

En wie weet leren we er nog wat van. Ook nooit weg!

De oproep om als colomnist een bijdrage te leveren aan ons clubblad heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Gelukkig blijft het aantal geleverde stukjes stabiel. Ik noem naast de bijdragen van het bestuur, de vaak geestige en beschouwende verhaaltjes van Gerard vd B, de leuk ontdekte situaties van Peter P. en op foto vastgelegd, het prachtige reisverslag van Aard.

Maar er kan nog meer bij!

Laat je gedachten nog eens gaan over onderwerpen in het algemeen. Maar ook persoonlijke ervaringen betreffende het fietsen – ritten, vakanties, fietsreizen enz.

Denk er over na, kijk vooral ook op internet, selecteer een onderwerp en stuur je artikeltje naar de redactie van ONS blad het CRANKSTEL. Wees er van overtuigd dat het met aandacht en vooral plezier gelezen zal worden.

En wie weet leren we er nog wat van. Ook nooit weg!

Woord van de Voorzitter

Al enige weken geleden zijn we begonnen aan het nieuwe seizoen. De eerste tochten zijn al achter de rug. Ik hoop dat voor ieder alles goed verloopt.
Zelf heb ik alleen pas de openingstocht kunnen fietsen en die was mij goed bevallen.strankinga

De jaarvergadering is ook geweest. Helaas was ik niet aanwezig maar Gerard heeft mij prima vervangen als voorzitter.
Er zijn vele zaken besproken waaronder de dankwoorden aan Nico v.d. Graaf voor zijn jarenlange inzet in de toercommissie en het bestuur.
Hij wordt opgevolgd door Wim Kuijpers.
Verder heeft Bert van Loo het financiële reilen en zeilen doorgenomen.

De jubilarissen zijn in het zonnetje gezet voor hun 25e jarig lidmaatschap van onze WTC. Ook een dankwoord was er voor Joop en Peter Post voor hun inbreng in ons papieren clubblad en de begeleiding.

In de rondvraag is besproken en besloten de Cor Lakemantocht voor het laatst te verrijden.
De Cor Lakemaantocht is vernoemd naar de in december 2004 oud voorzitter Cor Lakeman.

De overige zaken die door het bestuur moeten worden afgehandeld zullen wij in onze bestuursvergadering z.s.m. gaan doen en zullen dit tijdig via de site of clubblad met u delen.

Enkele dagen na de vergadering werd ik verrast door een leuke kaart met allemaal goede wensen en een goed herstel nadat er een stukje van m’n meniscus was verwijderd.
Ik kan u zeggen dat het herstel voorspoedig verloopt. Binnenkort wil ik weer langzaam gaan fietsen op mijn racemodel.
Het lopen en gewoon fietsen gaat tot op heden prima.
Helaas tennissen lukt nog niet. Dat duurt nog wel een maandje.

Bedankt voor alle lieve en aardige wensen en tot spoedig!

Jo

Waaieren.

Al vanaf begin maart wordt elke tocht geteisterd door veel wind en dus ontstaan er waaiers in het peloton. Ik heb dit enkele keren vanaf de laatste plaats kunnen zien en ben toch wel wat geschrokken van het rijgedrag van enkelen.defietsspecialist

Veel rijders gaan niet achter de voor hen rijdende deelnemers maar gaan tussen de wielen van de voorgangers rijden en als diegenen die daar achter rijden hetzelfde doen krijg je gevaarlijke situaties. Slechts een kleine beweging van de voorste rijder heeft een harmonica van beweging tot gevolg en een valpartij zit dan in een klein hoekje.
Bovendien gaan niet alle rijders meteen aan de kant als er van achteren geroepen wordt dat er een auto wil inhalen. Zo’n automobilist verliest op een gegeven moment, als hij al een tijdje achter de groep rijdt, zijn geduld en gaat dan inhalen op een niet verantwoorde manier. Mijn verzoek is dan ook om attent te zijn op het juist rijden in een waaier.

Er is een mogelijkheid om een opleiding tot wegkapitein te volgen. We hebben echter alleen in de B-groep voldoende gegadigden. Voor de A- en de C-groep hebben zich nog onvoldoende mensen aangemeld. We zijn nog bezig voor de juiste invulling van zo’n cursus (gelukkig hebben we een gediplomeerd opleider in onze gelederen), maar het zou goed zijn als we ook met de A- en C-groep altijd met goed opgeleide wegkapiteins kunnen rijden. Dus als je er wat voor voelt meldt je dan aan bij de Toercommissie.

Inmiddels zijn er 4 tochten gereden en ondanks het matige weer ten opzichte van verleden jaar zijn de deelnemersaantallen goed:

Openingstocht totaal 67 (25 voor de 60 km, 42 reden de 100 km)

Plassentocht in regenachtig weer totaal 35 deelnemers, 15 voor de 80 km, 20 voor de 100 km

Veluwetocht 59 deelnemers, 30 reden de 75 km, 29 de 130 km. Vooral de verbeteringen in de lange tocht vielen in goede aarde.

De lente- bollenzeetocht kende 46 deelnemers, 29 reden in 2 groepen de 105 km, 17 trotseerden het koude weer en windkracht 4 op de terugweg en reden de 170 km.

Wat wel gebleken is dat niet alle rijders met een toerabonnement zich melden bij de inschrijftafel en dat een enkeling om even over half acht binnenkomt met een briefje van € 50,–. Het inschrijfgeld is erg laag, zeker vergeleken met wat men bij een andere vereniging moet betalen, dus neem gepast geld mee s.v.p.

Veel mensen zijn weer bezig met de voorbereiding van de volgende tochten:

  • Op 2 mei rijden we de Omloop Midden Nederland, met afstanden van 50, 100, 150 en 200 km voldoende keus. De toerabonnementen gelden niet voor deze tocht.
  • 16 mei is de beurt aan de Ster van Huizen, afstanden van 60, 105, 120 en 165 km kunnen gereden worden. Ik zoek nog 1 vrijwilliger voor het uitpijlen van de B-lus op vrijdag 15 mei.(ik heb tot nu toe 1 vrijwilliger, maar je moet dit met z’n tweeën doen, dus wie helpt me uit de brand, aanmelden op tc@wtchuizen.nl)
  • 29 tot 31 mei wordt de 3-daagse verreden met als bestemming Dordrecht (ik heb al gezien dat de Stay Okay er mooi uitziet en op een schitterende plaats ligt in de Biesbos).
  • 6 juni voor de laatste maal de Cor Lakeman Memorial
  • 8-11 juni de Avondfietsvierdaagse en de laatste tocht in die maand is op
  • 20 juni de Heuveltocht.visser

Ten slotte doe ik u allen de hartelijke groeten van Ben Bosman. Ben gaat een moeilijke periode tegemoet met zware chemokuren en uiteindelijk in juni een stamceltransplantatie.

Ik denk dat ik namens u allen spreek om hem in deze periode veel sterkte te wensen. Hij krijgt gelukkig veel bezoek van zijn ploeggenoten, dus hij wordt goed op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze club.

 

Toercommissie – Wim Kuijpers

Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene vergadering WTC Huizen 18 maart 2015

Aanwezig :25 leden incl. 4 bestuursleden

1.Opening
Om 20.05 opent Gerard van den Berg de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Gerard geeft aan dat, vanwege een knieoperatie, Jos niet aanwezig kan zijn en dat hij vandaag de voorzitter is.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
– Decharge verklaringdefietsenwinkel betreffende financiële beleid afkomstig van Helen Veerman en Eric Vos.
– De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering: Doke Schreuder, Leendert Vermeulen, Paul Thiel , John Seegers en Peter ten Broeke.
– Mevr. Tevens geeft zij aan, dat zij er geen probleem mee heeft als de “Cor Lakeman Memorial tocht” van de toerkalender verwijderd wordt. Zij wil deze periode, na 10 jaar, afsluiten. In de rondvraag wordt dit verder behandeld.

3.Mededelingen bestuur
– Er zijn geen bestuursmededelingen

4. Notulen ALV 19 maart 2014.
– Is er duidelijkheid over de vraag van Johan Berghuis m.b.t. Faceboek. Bestuur heeft hier niets meer over vernomen. Hetzelfde geldt voor aanschaf Beamer. Paul Keuning heeft een 2de hands.
Over de aanschafprijs zal overlegd worden met Bert van Loo.

5 Jaarverslagen 2014.
– De volgende jaarverslagen worden door Gerard doorgenomen: secretariaat, Toercommissie en Barcommissie.
Op een enkele opmerking na zijn er geen vragen. Gerard bedankt de verantwoordelijke voor de verrichtte werkzaamheden.

6 Vaststelling contributie.
– NTFU verhogingen zijn pas in het najaar bekend, pas dan wordt bekeken of onze contributie verhoogd moet worden. Gezien de financiële positie van de club wordt niet verwacht dat een verhoging aan de leden doorberekend zal worden.

harrywielersport7 Bestuursverkiezing.
– Volgens het rooster komt de functie van voorzitter te vervallen. De voorzitter (Jos Koot ) heeft te kennen gegeven dat hij ook het komende jaar als voorzitter beschikbaar is. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Nico van der Graaf kan zijn functie niet langer blijven uitoefenen. Wim Kuijpers heeft zich kandidaat gesteld. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

8 Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015.
– Bert van Loo neemt met de vergadering het verslag van 2014 en begroting voor 2015 door.
– Dit agendapunt wordt afgesloten met het voorlezen van de dechargeverklaring ondertekend door Helen Veerman en Eric Vos. Helen complimenteert de penningmeester met de kwaliteit van het jaarverslag. Gerard bedankt de penningmeester voor de verrichtte werkzaamheden.

9 Verkiezing kascommissie.
Eric Vos is 2 jaar lid van de kascommissie geweest en is niet meer herkiesbaar. Helen Veerman stelt zich nog een jaar beschikbaar. Als nieuw lid stelt zich Paul Keuning beschikbaar. Daarmee voldoet de commissie aan het wettelijk aantal voorgeschreven leden.

10 Uitreiking WTC-speld.
– De volgende leden zijn 25 jaar lid van de WTC Huizen en krijgen de daarbij behorende WTC Speld uitgereikt. Judy Beek de Graeve, Joop de Weerd, Piet Broeke, Willem Eypen.

11 Rondvraag.

– Joop en Peter Post worden bedankt voor hun jarenlange inzet voor ons clubblad en krijgen hiervoor een cadeaubon overhandigd.
– Het verzoek van mevr Lakeman Kloosterboer om de “Cor Lakeman Memorial tocht “van de toerkalender te schrappen ,wordt in stemming gebracht. Besloten wordt om deze tocht dit jaar voor het laatst te organiseren.
-Nico van der Graaf wordt bedankt voor zijn voorzitterschap van de toercommissie en de werkzaamheden die hij daarvoor heeft uitgevoerd. Ook hij krijgt een cadeaubon hiervoor overhandigd.
– Voorstel Helen Veerman: Lijst oude clubshirt in en hang ze op in het clubhuis en vertoon, , voorafgaand aan vertrek informatie over onze club activiteiten. Beide voorstellen worden niet aangenomen.
– Paul Keuning bedankt Kees Kleinjan en Alex Baas voor het vele werk in het clubhuis. Het ziet er weer perfect uit. Tevens geeft hij aan dat een fietshelm maximaal 5 jaar oud mag zijn. Is de helm ouder, dan kan de kwaliteit niet meer gegarandeerd worden.donshop
– Joop de Weerd wijst er op dat er een 2de vrijwilliger moet komen ter ondersteuning van Dietrich. Dietrich heeft dit al eerder aangegeven. De website is een belangrijk onderdeel van onze club. Zonder website geen clubactiviteiten. In eerstvolgende bestuursvergadering bespreken.
– Bert Dolleman geeft aan dat het inschrijfgeld voor Omloop Midden Nederland in Woerden lager is dan in Huizen en Leusden. Dit komt omdat men de NTFU ledenkorting hierin al verwerkt heeft.
– Rob den Hollander zou graag het clubblad als PDF bestand ontvangen. Bij andere leden is hiervoor geen belangstelling. Zou het handig zijn om een smoelenboek te maken? Om dit te realiseren en up-to-date te houden is een hoop werk. Geen verdere belangstelling voor.
– Jan de Lege vraagt naar de mogelijkheden van prepaid WIFI aansluiting. Wim Kuijpers zoekt dit verder uit.
– Herman Lamers vraagt om gevaarlijke verkeerssituaties of slechte bestrating te melden bij NTFU , zodat zij dit vanuit een grote organisatie bij gemeenten kunnen bespreken. Op de Regio voorjaarsvergadering van de NTFU dit melden.
– Alex Baas: aan de zijkant van het clubhuis staat een boom tegen de de dakgoot aan. Kan deze verwijderd worden? Peter neemt actie hiervoor.
– Bert van Loo zal uitzoeken of er nog belangstelling is voor nieuwe clubkleding. In dat geval zal hij bijbestellen.

12 Sluiting.
Om 21.45 uur sluit Gerard de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gratis consumptie.

Gesprek gehoord in het clubhuis

Zeg heb je gezien wat een mooie gladde vensterbanken we tegenwoordig hebben.
Ja, heeft Kees gedaan.
Cees Vos?
Nee, Kees Kleinjan. Cees heeft misschien wel de verf geleverd.
Er zaten vroeger van die rare gleuven langs het glas, die zijn nu weg.peking
Ja, en daar viel alleen maar rommel in, vooral dooie vliegen.
Nou, ik heb er ook wel eens een klein spinnetje in zien zitten. Dat zat dan veilig in een hoekje in een klein webje. Dat kan nou niet meer.
Maar wat moeten we nou met spinnen in het clubhuis. Die horen buiten.
Nou, ik vind het toch jammer voor zo’n spinnetje, nu heeft ie geen beschut plekje meer. Wat zou Marianne Thieme daar van vinden, spinnen zijn tenslotte ook dieren.
Ja hoor, nou is ie goed, straks gaat ze er nog kamervragen over stellen.
Nou, ik vind het toch zielig voor zo’n spinnetje.

Gerard


Op weg naar Rome   (vervolg deel 1 van februari)

Remagen:

Gefietste dag afstand 143 km / totaal 399 km.

Donderdag 11 Juli fietsdag 4                            

Het is mooi open zonnig weer en het wordt een mooie fietsdag. De planning is de hele dag langs de Rijn dus geen klimwerk en een niet zo lange etappe van 94 km. We fietsen lekker met de wind in de rug en kunnen flink snelheid houden. Af en toe zijn de paden onverhard. We passeren prachtige stadjes met regelmatig een kasteeltje die ver boven de Rijn oever uitsteekt. In Koblens moeten we de Moezel oversteken die hier in de Rijn uitmondt.

Zonnebloem

Zonnebloem

rome10

Lorely

Als we even een foto moment inlassen passeert er net een boot van de Zonnebloem. Er staan hier enkele prachtige historische gebouwen aan de oever en het is gezellig druk met toeristen. Ook passeren we de Lorely en het is leuk te constateren dat wat je vroeger op school moest leren je hier beleeft.

Roman route

Roman route

Dat is het leuke van fietsen: ieder km die je fietst beleef je tot in je tenen!!!!! Je hebt tijd voldoende om alles in je op te nemen er over te denken en ervan te genieten. Plotseling zien we een sticker op een paal die de route naar Rome aangeeft. Jammer genoeg zien we hem slechts enkele keren.

 

rome12

Uitzicht vanuit mijn tent

 

 

 

Het zou makkelijker zijn als je vaker deze herkenning zou zien om te weten we zitten nog steeds op de juiste route. Om vier uur fietsen we de camping van Bacharach op en kunnen we verder rustig aan doen. Even tijd om de was te doen en verder niets.

Bacharach:

Gefietste dag afstand 94 km / totaal 493 km.

Vrijdag 12 Juli fietsdag 5

rome13

Vergezicht over graanvelden

Ook vandaag beginnen we weer langs de Rijn te fietsen. Na c.a. 20 km buigen we van de rivier af en passeren een prachtige historische brug, zomaar in een open stuk natuurgebied naast de Rijn. De brug / de weg is vervangen door een nieuwe brug en derhalve niet meer in gebruik. Even heb ik het idee om hem te kopen en er een hotel van te maken, maar we moeten verder en steken het binnenland een stuk door. Op de route komen we door een plaatsje Schwabenheim waar Hans vrienden heeft wonen. We gaan bij Charlotte op de koffie. We worden gastvrij ontvangen en genieten in de tuin van de koelte in de schaduw van de koffie. Als we weer verder trekken komen we op een hoog punt.

We vinden een schaduwplekje met een bankje met een prachtig uitzicht over de graanvelden en hier gaan we onze gebruikelijke uitgebreide lunch houden.rome14

We dalen weer af en bij Nierstein komen we weer langs de Rijn. Om zes uur komen we uiteindelijk in het centrum van Worms aan. Ook hier is geen camping in de nabij omgeving en vlakbij de Dom kunnen we in de jeugdherberg overnachten. Op loopafstand gaan we voor de variatie bij een Italiaans restaurant eten. Als we naar de jeugdherberg terug lopen is er bij de Dom juist een toneeluitvoering van een klassiek stuk bezig. We maken wat foto ’s van ridders te paard en trekken ons vervolgens terug om van onze nachtrust te gaan genieten.

Worms:

Gefietste dag afstand 97 km / totaal 590 km.

Zaterdag 13 Juli fietsdag 6                              

rome15

Toneel voorstelling

Half zeven staan we op nemen nog een douche pakken de tassen in en kunnen daarna genieten van een uitgebreid ontbijt. Om half negen stappen we weer op de fietsen en rijden de stad uit om de Rijn weer te volgen. Bij Ludwigshafen worden we in een grote boog om de stad geleid, om vervolgens weer langs de Rijn door te kunnen fietsen. Rond tien uur c.a. 10 km voorbij deze stad komen we door een dorpje Altrip waar een camping aan een meertje gelegen is. Dit wordt het eindpunt voor Hans m.b.t. onze gezamenlijke fiets tocht.

Vanuit Ludwigshaven gaat Hans zondag met de trein naar huis. Wij helpen Hans zijn tent opzetten en gaan daarna in het dorpje koffie drinken. Hans fietst nog een stuk met ons mee waarna we afscheid nemen. We hebben alle drie genoten van het eerste deel van onze fiets vakantie en dan is het altijd jammer als vrienden afscheid te moeten nemen. Als broers trekken we verder en komen door de stad Speyer. Een prachtige oude stad met een prachtige Dom.

rome16

Dom te Speyer

We houden een stop om de Dom van buiten en binnen te bekijken en de nodige foto’s te maken. Om de beurt houden we toezicht op de fietsen maar het is niet saai wachten. Vlak bij ons maakt een muzikant muziek en ook dat is een lust voor het oor. Hier moeten we de rivier oversteken en aan de overzijde vinden we een rustig plekje aan de Rijnoever om onze lunchpauze te houden. Vanaf deze plek hebben we een mooi overzicht over de rivier en de stad.

Vanaf hier buigt de Rijn af naar Zwitserland en wij gaan het Zwartewoud oversteken. Net voorbij Bruchsal vinden we een camping op het terrein van Natuurvrienden. Net voor we het terrein oprijden komt Jan een Nederlandse man aan fietsen. Hij is ook op weg naar Italië. Zijn vrouw en kinderen komen met de auto naar Florence, waarna ze samen vakantie gaan houden.

 

Bruchsal

Gefietste dag afstand 101 km / totaal 691 km.

Zondag 14 Juli fietsdag 7

rome18

Bloeiende Distels

Vanaf nu gaat het serieuze klimwerk beginnen. Dat de Rijn zo’n enorme slinger maakt is echt niet voor niets. We moeten vandaag gaan klimmen van een hoogte van 100m naar c.a. 400 m. Niet echt hoog maar wel een goede voorbereiding voor de Alpen. Als je denkt aan het Zwartewoud denk je al gauw aan heel veel donkere bossen. Gelukkig is dat niet zo want als ik mag kiezen dan gaat mijn voorkeur uit naar open landschap met graanvelden en vergezichten.

Dit is dan ook wat we krijgen afgewisseld met bossen. Gisteren zijn we iets van de route afgegaan om bij de camping te komen. We denken slim te zijn om een stukje alternatieve route te kiezen om daarna weer op de route te komen. Helaas mist onze kaart de detail info die hiervoor nodig is en we raken aardig van de route verwijderd. Ook komen we al snel enkele heftige klimmen tegen waardoor we aardig op de proef gesteld worden met betrekking tot onze conditie. Toch ben je weer snel alles vergeten op het moment dat het weer iets gemakkelijker fietst en je weer kan herstellen en genieten van iedere fiets km.

rome19

Muur decoratie

Bij Pforzheim gaan we langs een riviertje de Wurm fietsen. Het eerste deel gaat over een fietspad welke door bomen is afgedekt waar we lekker in de schaduw kunnen fietsen. De temperatuur is inmiddels alweer behoorlijk opgelopen tot 30 graden en dan is een tijdje schaduw lekker. Rond het middaguur vinden we een bankje vlak bij een oude boerderij waar we onze lunchpauze houden. Kennelijk heeft een kunstenaar hier zijn atelier want in de tuin staan div. kunstwerken.

rome20

Bugatti

Voor Reutlingen duiken we met een geweldige afdaling het dal van de Neckar in. Dit stuk gaan we door een natuurpark en volgen hier een onverhard pad. Na een fietsdag van ruim 130 km zijn we aardig aan het eind van onze krachten. Gelukkig is er een man op een ATB die ons in versneld tempo door de stad loodst en ons om half negen bij de camping aan de Neckar aflevert. Op de camping staan veel tenten van andere fietsers die met hun trektocht bezig zijn.

We kunnen bij het restaurant nog juist een bestelling plaatsen om te eten. Als we gegeten hebben is het inmiddels half elf en in het donker moeten we onze tenten opzetten. Een vaste indeling van je tassen is dan van belang zodat je precies weet wat waar in je tassen is opgeborgen. Je moet bijna blindelings dan wel op gevoel weten waar is mijn zaklamp, toiletspullen enz. Andre kon direct zijn proef van bekwaamheid in de praktijk uitvoeren.

Tubingen:

Gefietste dag afstand 131 km / totaal 822 km.

Maandag 15 Juli fietsdag 8

Dat was weer eens een rustige nacht zonder veel trein en of ander verkeer. We waren allebei goed moe maar ‘s morgens uitgerust zodat we er weer goed tegen konden. We nemen weer een stukje een alt. eigen route om de stad uit te komen maar worden er plotseling mee geconfronteerd dat het fietspad stopt. Kennelijk is de situatie veranderd alleen de fietsers moeten het maar zelf uitzoeken. We moeten een spoorlijn dwars oversteken op een plaats die er niet voor was bedoeld. Ook nu weer enige improvisatie en samen lukt het ons toch maar weer.

Als tol voor die laatste afdaling van gisteren mogen we nu de komende 20 km weer 400 m in hoogte klimmen. Volgens het hoogte profiel in het boekje blijven we daarna de rest van de dag overwegend op een hoogvlakte fietsen. Eerst volgen we een fietspad langs een klein riviertje de Lauchert. In de middag maken we op het warmste deel van de dag een heftige klim langs een drukke weg.

Daarna wordt het weer landelijk gebied en plotseling fietsen we na een afdaling de stad Sigmaringen in. Hier kijken we op een mooi kasteel die aan de Donau ligt. De doorgang is geblokkeerd i.v.m. een tentoonstelling / beurs. Wij volgen de rivier over een lengte van c.a. 10 km. Ook nu buigen we ons van de rivier af in zuid oostelijke richting. Dat betekend bijna altijd weer wat klimmen.

Na de zware dag van gisteren en nu hebben we er ook alweer 100 km opzitten beginnen de benen zwaar te worden. We proberen een dip op te vangen met een muesli reep maar dit is onvoldoende. We moeten een extra stop inbouwen om die laatste 15 km te kunnen overbruggen. Tenslotte komen we om halfacht op de camping bij een klein meertje.

Graanvelden

Illmensee

Voor de derde opeenvolgende dag ontmoeten we Jan hier onze Hollandse fiets reiziger. Dit zal waarschijnlijk de laatste ontmoeting zijn want voor morgen staat er voor ons een korte etappe op het programma en zal hij verder gaan. Wij vinden weer een rustige plek op de camping en gaan weer genieten van een lekkere maaltijd. We vullen onze vochthuishouding flink aan en nemen daarna onze welverdiende rust.

Illmensee:

Gefietste dag afstand 117 km / totaal 939 km.

Dinsdag 16 Juli fietsdag 9

Na een uiterst stille rustige nacht is het weer een prachtige ochtend met een strak blauwe lucht. Het wordt een korte etappe met overwegend afdalen zodat we iets later opstaan. We starten om negen uur en omdat we bij een meertje zitten moeten we eerst uit een dal omhoog klimmen. Het is gelukkig niet zo lang maar als we boven zijn worden we wel beloond met een prachtig uitzicht over het dal.

We fietsen door open landschap met regelmatig een mooie afdaling en af en toe een korte klim. In het begin zijn het veel graanvelden afgewisseld met mais en andere landbouwgewassen. Later slingeren we langs kleine weggetjes en wordt het landschap meer kleinschalige met druiven, fruit en groente akkers. Verrassend is het als er plotseling boven de horizon een rechte balk verschijnt. Het verplaatst zich heel langzaam dus het is geen vliegtuig en het heeft ook niet de vorm hiervan. Ik kan niets anders bedenken dan dat het een Zeppelin moet zijn.

Zepplin

Zepplin

Dichterbij blijkt het zo te zijn en we fietsen er bijna onder door. Het laatste stukje fietsen we tussen de aardbei velden waar volop geoogst wordt. Bij Eriskirch kijken we tussen enkele huizen door en zien plotseling het knal blauwe water van de Bodensee. Dit zijn van die onvergetelijke momenten die je nog lang bij blijven. Aan het einde van iedere fietsdag proberen we ons het moment van de dag te herinneren, en dan is dit voor mij zo’n typisch moment. In de stadjes om de Bodensee zijn veel toeristen en het is gezellig druk. Nu gaan we een tijdje vlak fietsen. In een van de dorpjes doen we inkopen en gaan in een parkje aan het water onze lunchpauze houden. Heerlijk met zon met wat wind en zeilboten op dat blauwe water. We fietsen nog even langs het water en komen vervolgens bij het schiereilandje Lindau.

Lindau

Lindau

Coby en ik zijn hier ooit geweest maar ik wil het Andre toch niet onthouden. We moeten iets omrijden maar dit moet je toch wel even van nabij zien. Met dat mooie havenkommetje. We fietsen onze laatste 10 km en worden vergezeld door een Duitser met veel fiets ervaring. Hij praat tegen Andre honderd uit over de Alpen en wat ons te wachten staat. Om even over vieren komen we op de camping en kunnen het de rest van de dag rustig aan doen. We doen een wasje en Andre neemt nog even een duik in de see.

Bregenz:

Gefietste dag afstand 78 km / totaal 1017 km.

Einde deel 1

Bregenz       Dinsdag    16 Juli 2013

Mijn tweede nieuwe fiets

Mijn kinderen hebben mij destijds enthousiast gemaakt voor het fietsen bij de WTC Huizen.

In 1994 besloot ik een racefiets te kopen. Bij Brands in Amsterdam. In die tijd had ik nog nooit gehoord van het opmeten van allerlei lichaamslengten om de juiste maat fiets te bepalen. Ik weet nog goed dat ik de winkel binnenkwam. Brands zei meteen: Jij hebt net zulke korte benen als ik, dus dit is jouw maat. Achteraf denk ik dat hij die fiets kwijt wilde, want zo’n zakenman was het wel. Desalniettemin heb ik 12 jaar probleemloos en met plezier op mijn Cadex gefietst.jvdhulst
Mijn dochter had in 2004 toch weer zin om te gaan fietsen en kocht op marktplaats een tweedehands Trek. Die fiets heeft daarna 2 jaar bij mij in de schuur gestaan en toen zei ze: wil jij hem niet hebben? Ik was wel toe aan iets anders dus betaalde ik haar het bedrag dat zij er destijds voor had neergeteld. Hoewel ik nog steeds niet weet hoe oud die fiets precies is, heb ik er 8 seizoenen heerlijk op gereden.
Maar de laatste tijd zag ik steeds meer WTC-ers op een nieuwe fiets rijden en ze zeiden allemaal dat een nieuwe fiets toch veel lekkerder rijdt. Dus besloot ik vorig jaar om ook maar eens uit te kijken naar wat anders. Het was me wel opgevallen dat er steeds weer nieuwe merken bijkwamen. Het was niet alleen maar Gazelle, Giant of Jan Janssen. Je ziet daardoor door de bomen het bos niet meer.

Ik heb me daarom laten adviseren en ben uitgekomen bij een fiets met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Er zit een Sihimano 105 groep op en dat zal voor mij wel voldoende zijn. Ik fiets maar zo’n 3000 km per jaar en hoef niet meer de Mont Ventoux op en af.vanderroest

Boven een bepaalde leeftijd geldt bovendien: elk jaar dat je de aankoop uitstelt, kun ik er een jaar minder van genieten. Het leven is tenslotte eindig.

Maar wat doe je met je oude fiets? In de winkel wilden ze hem niet hebben en als je ziet wat er op marktplaats wordt aangeboden, besef je dat je daar ook niet rijk van wordt.

Destijds dacht ik: bij mooi weer fiets ik op mijn nieuwe fiets en bij slechts weer op mijn oude. Maar ik ben steeds meer een mooi-weer-fietser geworden, dus komt mijn oude fiets niet aan de beurt.

Mijn Cadex staat al 8 jaar ongebruikt in de schuur met spinnenwebben tussen de spaken. Op een gegeven moment had ik een buitenband nodig en op mijn oude fiets zat nog een goede band. Je raadt het al. Mijn Cadex was een dankbare bron van onderdelen. Hij staat er nog steeds, maar zonder zadel en zonder achterwiel, op het voorwiel zit geen band en het zadeltasje is geplunderd. Rijp dus voor de schroothoop. Maar het afscheid zal me moeilijk vallen.

Wellicht treft mijn Trek over 8 jaar hetzelfde lot.

Gerard van den Berg

Fietsen op woensdag avond.

In de maand april is het fietsen op woensdagavond weer van start gegaan.
De eerste avond was het weer niet optimaal. Veel wind en koud. Maar we zijn toch van start gegaan met een groep met 8 personen.
De andere avonden was het weer beter en de opkomst ook. Een avond met zelfs meer dan 30 man/vrouw
Er wordt steeds zo mogelijk in 3 groepen gereden.lockwell
Een avond onder leiding van Herman Etten. Deze zijn zeer leerzaam en voor ieder niveau geschikt. Er worden technieken aangeleerd en er wordt ook een lekker rondje gefietst.
De andere 2 groepen rijden alle twee ongeveer het zelfde rondje, deze wordt van te voren bepaald en daarbij wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden.
De eerste groep rijdt maximaal. Dus dat kan boven de maximum snelheid van 40 km/u zijn en de andere groep komt in principe niet boven de 35 km/u.
Maar voor alle groepen geld, het tempo van de langzaamste is bepalend.
Samen uit samen thuis.
Er blijft niemand achter en doordat de groepen ongeveer het zelfde rondje rijden kan er onderweg van groep gewisseld worden.
De leeftijd op woensdag avond is heel divers vanaf 25 tot 70.Afdrukken
Ook zijn er weer nieuwe gezichten te zien die erg enthousiast zijn en lid van onze club willen worden.
We letten ook erg op veiligheid en willen de teller wat ongelukken betreft op nul houden.
Ben je nog nooit aanwezig geweest: ik zou zeggen kom erbij , want een 4e groep is zo gemaakt.
Je kunt je aanmelden bij de groeps app dan krijg je vlak van te voren informatie over het rondje en het al of niet doorgaan.

Cees Vos 0643112246

Pas op voor fietsers en/of loslopende honden

Tijdens de Veluwetocht van 3 april fietsten we in de polder vlak bij Nijkerk over een fraai fietspad langs een dijkje. Dat was kennelijk een hondenuitlaatplaats, want er lieten daar diverse mensen hun hond uit. Er stond een opvallend bord

Hondenbezitters, pas op voor fietsers

Iemand uit de groep riep: De maker van dit bord moet wel stomdronken zijn geweest, want er had moeten staan

Fietsers, pas op voor loslopende honden

Tja, het is maar van welke kant je het bekijkt.
Ik denk achteraf dat het bord toch wel klopte. Fietsers kijken n.l. van nature wel uit voor loslopende honden, die hoef je dus niet te waarschuwen. Zelfs als ze nog 100 meter weg zijn wordt er al geroepen en in de remmen geknepen.kruijmer
Maar hondenbezitters vinden het juist leuk als zo’n beest al kwispelstaartend tegen je opspringt en met zijn tong een lik over je wang geeft.
Ik moet daar niets van hebben, zelfs niet als ik met twee benen stevig op de grond sta.
Voor mij horen alle honden buiten aan de lijn, maar ja, daar zullen Jos en Herman het zeker niet mee eens zijn!

Klimmen!

In Nederland moeten we het doen met bergen tot 300 meter – en dat alleen in Limburg. Onze eigen Amerongse bergje: 49 meter. We zuchten en steunen als we er tegenop rijden.

Heuveltje

Klimmen

Om dat nou bergen te noemen – gaat misschien een beetje ver.

In Werkendam vinden ze dat in elk geval wel. Ze hebben zelfs een straat vernoemd naar het ontbreken van bergen. Maar goed, in Werkendam is er behalve een dijkje verder echt helemaal nietswaar je tegenaan kunt rijden.

Peter Post

Toerkalender 2015

[table “6” not found /]

Ledennieuws.

In het eerste kwartaal van dit jaar is ons ledentotaal weer toegenomen. De volgende leden hebben zich aangemeld:
Emmy Sanders
Marco de Roo
Stephan Molenaar
Jonathan Kenny
Arnold Bax
Peter Bakema
We heten alle leden welkom en wensen hun veel fietsplezier.

Verder heeft Rene Kriek zijn lidmaatschap opgezegd en hebben we Aimon Toes moeten uitschrijven omdat hij niet meer bereikbaar was en de de contributie niet had voldaan.

 

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.