2015 december

Clubblad 2016-6
Colofon
Cubblad WTC
WTC PostadresNaarderhop 7, 1274HW Huizen
Rabobank Noord HollandIBAN:NL35RABO0329977032
Internet:www.wtchuizen.nlwebmaster@wtchuizen.nl
Voorzitter:Jos Koot (035-5260193)
Secretaris:Peter Markestein (035-5250240)secretariaat@wtchuizen.nl
Penningmeester:Bert van Loo (036-5384408)
Toercommissie:Wim Kuijpers (035-5258293)tc@wtchuizen.nl
Bar & Clubhuis:Gerard van de Berg (035-5252997)
Redactie:Peter ten Broeke [redacteur]Dietrich Bakker [web realisatie]
Redactieadres:redactie@wtchuizen.nl

Inhoud:

Van de redactie [Peter ten Broeke]
Van de Voorzitter [Jos Koot]
Toos Vreeman [Gerard van de Berg]
Dringende oproep! [Gerard van de Berg]
Vrijwilligers [Peter Markesteijn]
Informatie van de Toercommissie [TC Wim Kuijpers]
Van de Bestuurstafel [Peter Markesteijn]
Mijn Kerst [Dietrich]
Elk nadeel heb z’n voordeel [Kees Kleinjan]
December gevoel [Margriet]
Toerkalender
Verjaardagen

Van de redactie

Beste leden.

Er zijn minder reacties binnengekomen (dan vorig jaar) op de oproep een bijdrage te leveren voor ons kerstnummer.
Eigenlijk geen reacties. Geen foto’s enz.
Daarom ziet ons digitale clubbblad er wat kaal uit.

Ik vond een dichtregel van Wiel Kusters: WIJ BEVRIJDEN ONS NIET VAN HET DWINGEN DER DINGEN DAN MET MUZIEK, DIE KETENS DOET SPRINGEN.

Een voorspoedig 2016 gewenst!

Hartelijke groeten,
Peter ten Broeke

Van de voorzitter

Weer een jaar voorbij een jaar met uiterste, we hebben hoogte en dieptepunten gehad. Iedereen zal zijn eigen gedachte hierbij hebben.

HELAAS MOET IK MELDEN DAT WE NOG STEEDS GEEN AANMELDING HEBBEN VOOR SECRETARIS.
Jammer dat er niemand is die ons wil komen versterken in het bestuur. Zonder secretaris zal het echt lastig worden om de vereniging administratief te kunnen regelen.
Voor mij is het gewoon fijn dat er zoveel leden actief zijn binnen onze vereniging. De tijd van namen noemen is echt lastig voor mij want dan is de kans dat ik iemand vergeet zeker aanwezig en dat is echt niet mijn bedoeling.
Daarom iedereen die iets doet voor onze vereniging nogmaals onze hartelijke dank voor jullie inzet.
In februari gaat een aantal vrijwilligers de wegkapitein cursus doen onder leiding van Herman Etten.
Herman gaat verhuizen naar Drenthe. (en heeft zijn lidmaatschap per 1 januari opgezegd)

Herman bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt betekend en we wensen je nog vele jaren in gezondheid toe in het mooie landschap.

Natuurlijk willen wij jullie niet vergeten. We ontmoeten elkaar weer graag in 2016.
Te beginnen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 2 januari.

Verder wens ik u en de uwen goede feestdagen en een heel goed 2016 en laten we met elkaar er een voorspoedig jaar van maken.

Jos

Up⬆

Toos

Ik ben achttien jaar lid van de club.
En die jaren zijn niet geruisloos voorbij gegaan.
Ik heb verschillende keren een keuze moeten maken, of ik alleen of bij de club blijf fietsen.
Het is altijd een conflict tussen hoofd en hart.
Ik heb wel de kracht om goed mee te fietsen, maar een stuur fout door mij of een ander kan ik niet goed corrigeren.
Daarom fiets ik niet meer in een groep.
Ik brak veel maar ik ben niet gebroken, ik blijf wel fietsen alleen of met z’n tweeën.
De gezelligheid van de groep zal ik missen.
Bedankt voor alle mooie tochten en wens iedereen veel wind in de rug.

Sportieve groet Toos

DRINGENDE OPROEP!

In het vorige Cranckstel heb ik vermeld dat Antoon Vreman na 14 jaar de barcommissie heeft verlaten. Dit betekent dat we dringend behoefte hebben aan uitbreiding. De afgelopen jaren lukte het, zij het met moeite, toch steeds om het rooster in te vullen en te zorgen dat er na het fietsen iets lekkers te nuttigen viel in het clubhuis. Met de huidige beperkte barcommissie lukt dat wellicht niet meer. Dit zou kunnen betekenen dat het clubhuis bij aankomst dicht is of dat er niets gegeten of gedronken kan worden. We moeten dezelfde werkzaamheden uitvoeren met steeds minder mensen, die bovendien steeds ouder worden. WIE KOMT ONS HELPEN??
Antoon deed ook bardienst op de donderdagmorgen voor de Zuidwal van 8.30 tot 12.00 uur. Onlangs is Theo de Boer gevallen en heeft hij daarbij schouder en pols gebroken. Herstel gaat langzaam. Het is twijfelachtig of Theo weer terug komt om koffie te zetten. Dit betekent dat onze donderdagmorgen groep van 6 mensen is teruggevallen naar 4, en zo ben je wel heel vaak aan de beurt. OOK HIER IS AANVULLING NODIG.
Binnenkort is het 2016. Veel mensen hebben dan goede voornemens voor het nieuwe jaar. Als je geen goed voornemen kan bedenken, heb ik wel een suggestie voor je. Meld je aan als nieuw lid van de barcommissie!
Voor nadere informatie, maar liever voor aanmelding, kun je contact opnemen met mij.

Gerard van den Berg (035 5252997)
Up⬆

Vrijwilligers.

Als secretaris ontvang ik ook regelmatig clubbladen van andere toerverenigingen. Wat me opvalt is dat er bij alle verenigingen een tekort aan vrijwilligers is. Elke keer staan er weer oproepen in om je als vrijwilliger op te geven. Is dat bij ons dan niet zo?? Natuurlijk is dat bij ons ook zo.

In het vorige clubblad heb ik al aangegeven dat ik in maart niet herkiesbaar ben als secretaris. Het koffie schenken op donderdagochtend blijf ik wel doen. We zoeken dus een nieuwe secretaris. Tot nu toe heeft zich nog niemand aangemeld. Heb je belangstelling, bel me dan even ( 06-46574747)
Maar daar zijn we er niet mee.

Op donderdagochtend maakt de atletiek vereniging Zuidwal gebruik van ons clubhuis. Wekelijks komen zo’n 60 a 70 mensen ( hard ) lopen en drinken daarna een kop koffie of thee. Voor onze vereniging een flinke bijdrage aan de baromzet. Hiervoor had Gerard de beschikking over 6 vrijwilligers, die in een flexibel rooster, op donderdag de koffie verzorgen. Door het wegvallen van Anton en Theo zouden hier best een 2-tal vrijwilligers bij kunnen.

Jaren lang organiseerde de WTC de avondfietsvierdaagse. In de jaren 80 reden mijn kinderen al mee en het mooiste was natuurlijk het krijgen van de medaille. Helaas is dat verleden tijd. Dit jaar is de laatste avondfietsvierdaagse in Huizen geweest. Er is niemand binnen de WTC die de organisatie hiervan op zich wil nemen. We zullen volgend jaar een vaste groep van deelnemers teleur moeten stellen. We kunnen ze hoogstens doorverwijzen naar avondfietsvierdaagse die elders in de regio georganiseerd worden. Wie wil dit alsnog organiseren ?

Op onze kalender staan 2 tochten die uitgepijld moeten worden ( Omloop Midden Nederland en Ster van Huizen) Ook hier zijn, door het opstappen van leden, gaten gevallen. Wie stelt zich hiervoor beschikbaar?

Ook voor de barbezetting, op de dagen dat er gefietst wordt, kunnen we extra handjes gebruiken.

Uit bovenstaande blijkt dat we op vele terreinen extra vrijwilligers nodig hebben. Natuurlijk hebben we al vele hardwerkende vrijwilligers, die zich misschien al jarenlang met alle inzet voor de club beschikbaar stellen. Maar het blijkt niet genoeg te zijn. Willen wij, dat de club de huidige activiteiten kan blijven organiseren, dan hebben wij nieuwe vrijwilligers nodig.

Fietsen willen we allemaal,maar het moet wel allemaal georganiseerd worden.

Peter Markestein
Up⬆

no images were found


Up⬆

Informatie van de toercommissie

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari zal de Toercommissie o.a. aanwezig zijn om vrijwilligers te noteren voor de Omloop Midden Nederland en de Ster van Huizen. Wij zouden het op prijs stellen als leden die tot nu toe nog geen vrijwilligersactiviteiten hebben uitgevoerd zich nu aanmelden. Het gaat met name om uitpijlen van tochten (op vrijdag voor de tocht) en het weer ophalen van de pijlen (op zondag na de tocht).

20 januari is weer de jaarlijkse Midwinteravond. Dus iedereen die leuke foto’s en/of filmpjes van zijn of haar vakantie of van andere activiteiten (moet wel een fiets in voor komen) wil delen met de andere WTC’ers is van harte uitgenodigd. De mensen die dit willen aanschouwen zijn uiteraard ook van harte welkom. Aanvang van deze avond is 20.00 uur.

Voor de leden die uitkijken naar een GPS-avond. Er is een datum gepland, nl. 17 februari. We willen wel graag weten wie geïnteresseerd is en welke onderwerpen we dan zouden moeten behandelen. Meld dit s.v.p. aan bij tc@wtchuizen.nl. Als er geen aanmeldingen zijn gaat de avond niet door!

27 februari vindt een training van onze wegkapiteins plaats, waardoor de A,B en C-groepen beter en naar we hopen ook veiliger gaan rijden.

Een gevolg van het feit dat de NTFU de ledenpassen nu rechtstreeks aan de leden zendt is dat een aantal van onze leden zal denken “ok, dan hoef ik dus ook niet meer naar de Open Dag”. Wij zouden dat jammer vinden, want een Open Dag is voor de WTC-leden ook een hernieuwde kennismaking na een lange winterperiode. Bovendien zullen mensen die zich komen aanmelden voor een lidmaatschap raar opkijken als ze een leeg clubhuis aantreffen. Daarom zal de toercommissie proberen een aantrekkelijk programma samen te stellen waardoor het toch gezellig wordt om even langs te komen op 5 maart. Wij houden u op de hoogte.

Ondergetekende heeft afgelopen maand een bijeenkomst (brainstormsessie) bijgewoond bij de NTFU Afdeling Kwaliteit. Deze afdeling gaat over de eisen die aan tochten gesteld worden en die ook controleurs op pad stuurt om een goede kwaliteit van de tochten te waarborgen. De eisen zijn overduidelijk gedateerd en het is plezierig dat de NTFU de verenigingen raadpleegt om ze aan te passen aan de huidige tijd, waarin meer de helft van de deelnemers met een smartphone rijdt, waardoor ze op elk moment kunnen zien waar ze zich exact bevinden, dus is een kaartje meegeven beter dan een routebeschrijving. Bovendien rijden, net als bij ons, veel rijders met een GPS-ontvanger. De NTFU zal het komende jaar gebruiken voor evaluatie en voor het seizoen 2017 komen met nieuwe kwaliteitseisen. Wellicht zien we dus in 2017 de eerste Vrije Toertocht van de WTC Huizen die alleen te volgen is voor deelnemers met een GPS-ontvanger.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en vooral sportief 2016.
Up⬆

Van de bestuurstafel

Zoals ik in het vorige clubblad heb gemeld, heeft de NTFU het contributie jaar gewijzigd. Wij zijn daardoor genoodzaakt, om voor 15 januari alle mutaties aan de NTFU door te geven. Als gevolg hiervan hebben wij u verzocht om de contributie voor 2016 al voor 1 januari over te maken. Leden die op 15 januari hun contributie nog niet hebben voldaan, zullen wij als lid moeten afmelden bij de NTFU. Wilt u alsnog lid worden, dan wordt de contributie met € 4,00 inschrijfgeld verhoogd. Kijkt u even of alles al geregeld is, zodat u niet voor een onverwachte situatie komt.

De volgende leden hebben het lidmaatschap opgezegd:
Joop de Weerd, Peter van Geemen
Rob Post, Peter Post
John Gerwig, Theo Broeke
Ingmar Scheiberich, Leendert Vermeulen
Henk Molenaar, Toos Vreman
Paul Bout, Theo de Boer

De eerste activiteit van 2016 is de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari van 15,00-17.00 uur. Het wordt weer een gezellige middag met een drankje en een hapje.

Evenals andere jaren wil het bestuur de vrijwilligers bedanken voor hun inzet binnen de vereniging en ze daarom uitnodigen voor een etentje op vrijdag 5 februari. U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Omdat dit het laatste Cranckstel van het jaar is wil, ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2015 toewensen en natuurlijk veel mooie fietsdagen.

Peter Markestein ( secr )

Mijn Kerst

Keulen 2007_3584
IMG_0635

De Kerstdagen wordt door velen wel gezien als het gezelligste moment van het jaar. Dat vind ik zelf ook.
Vaak word ik er al op attent gemaakt als St Nicolaas in aantocht is, want dan is het kerstgebeuren niet ver meer weg. Jaren achtereen ging ik dan met Joke verschillende Kerstmarkten af om daar de sfeer ervan op te snuiven. Daar snuif je hoe dan ook die geur van de bekende Bratwürstel op en dan kan ik mij maar moeilijk in toom houden er niet een te eten. Soms knoopten we er ook een hotelovernachting aanvast om lekker relaxed te shoppen.
De versieringen op die kerstmarkten zijn altijd mooi. Of het nu in een grote of kleine stad is. Veel handwerk in de vorm van houtsnijwerk en kaarsenmakerij is daar te zien en te kopen. Op z’n mooist is alles als het wat donker wordt en de verlichtingen de sfeer gaan bepalen. Op dat moment komen ook de mensen van hun werk om samen een glas Glühwein te drinken.
Ook de warenhuizen zijn een en al in kerststemming en ze trekken werkelijk alles uit de kast om het de bezoeker zo aangenaam mogelijk te maken.

Dit jaar is het anders verlopen. Door mijn verkoudheid is het er niet van gekomen ook maar ergens heen te gaan. Het geeft je min of meer het gevoel dat de kerst niet echt leeft. Daarbij mis ik eigenlijk ook de kou en sneeuw die zo beeldbepalend is in dit jaargetij.
Thuis staat de boom alweer twee weken en door hem goed te verzorgen gaat hij tot in januari mee. Toen ik nog thuis woonde, kwam die er pas de dag vóór kerst in.

In die tijd werd de voorkamer ’s winters afgesloten om kolen te sparen. Maar met kerst werd hij helemaal voor de kerst ingericht en ’s avonds kwam het grote moment. Voor het eerst zagen we de kerstboom met daaronder de cadeautjes waar je zo naar uit keek. Er werd een radiozender opgezocht die kerstliederen liet horen.

Kerst 2007_3607

Een locomotief met twee wagentjes reed om die boom heen als één van de cadeaus. Heerlijk om aan terug te denken. Er was chocolademelk en kerststollen die ons toegestuurd waren. Die kerststollen hadden we al lang tevoren in huis en werd alleen maar beter door de fermentatie van de ingrediënten.

De adventsdagen volg ik via de tv voornamelijk door te kijken naar de programma’s op de duitse zenders die daar aandacht aan schenken. Het leeft daar meer dan hier ten lande en wordt ook vaak teruggekeken hoe het vroeger ging. Leuk om die vergelijkingen te zien.
En dan is het zover, 1e Kerstdag voor velen dé dag. Samen met je vrienden en familie de kerst vieren. Niet meer als vroeger maar wel met sfeer.
Up⬆

Elk nadeel heb z’n voordeel

Elk nadeel heb z’n voordeel zei een oud voetballer die ooit bij Feijenoord speelde.

Op een woensdagmiddag begin november zag ik, terwijl ik het binnenplaatsje opliep, dat de deur van het berghok openstond.
Vreemd, en de ruimte was ook nog verlicht.
Dan voel je al aan dat er, met nog twee meter te lopen naar het hok, iets niet meer aanwezig is. De hark, bezem, schop stonden er nog.
Maar het meest kostbare (een bladblazer van 25 jaar oud) was verdwenen.
Ik zal een beetje overdrijven, maar volgens kenners hebben ‘we’ die ooit gekregen van een clublid en was toen al jaren gebruikt.
Maar al met al hebben we vele jaren het grote terrein goed kunnen schoonblazen.
De sporters van atletiekvereniging Zuidwal, die elke donderdagochtend van ons clubhuis gebruikmaken, kunnen dan hun rek en strek c.q. cooling-down op een schoon terrein doen, om even later aan de thee of koffie te gaan bij Gerard, Antoon, Jaap, Peter, Theo of Herman.

Maar goed, wat nu.
Naar de Fa. Baard tuinmachines gegaan en een nieuwe bladblazer en verlengkabel aangeschaft. Want ja, de 20 meter lange kabel hadden ze ook maar even meegenomen. Volgens mevrouw Baard was ik die week al de derde (een voetbal- en hockeyclub waren eerder de pineut) die om een nieuw apparaat kwam.
Baard zal z’n omzetbonus vast wel krijgen van de leverancier.
De weken erna kwamen de reacties van Jos, Peter en Alex in de trant van: was die dief maar eerder gekomen, dag en nacht verschil en: ik doe het nu in de helft van de tijd dan voorheen.

Zo zie je, iets vervelends kan ook nog wel eens wat positiefs opleveren.
Kees Kleinjan
Up⬆

December gevoel

Dauwdruppels hangen
als mooie kristallen
aan de breekbare takken
in de vrieskou gevangen,

hier en daar
komen onder een wit tapijt
zo breekbaar
wat sneeuwklokjes verblijd,

zonlicht weerkaatst
op een bevroren rivier
uitgelaten kinderen
hebben enorm veel plezier,

glinsterende sneeuwvlokjes
vallen zacht op de grond
het lijken wel sterretjes
in de avondstond,

in de donkere nacht
luister ik naar de wind
bij kaarslicht heerlijk warm
naar het gehuil van een wonderkind.

=============================

Toch een beetje witte Kerst in dit gedicht.
‘K wens jullie hele gezellige feestdagen en een gezond 2016
Margriet.
Up⬆

Toerkalender 2016

Toerkalender 2016
RITDATUMTOCHTSOORTGEPIJLDKMSTARTTIJDENCOöRDINATOR
112-mrtOpeningstocht CTgps60 10009:30Berry Snoek
226-mrtPlassentocht CTgps80 10009:00Jan Riemer
309-aprVeluwetochtVTTnee,gps,txt759:00-10:00Wim Kuijpers
1308:30-09:00
423-aprLentetochtCTgps10509.00Rob den Hollander
Bollen-Zeetocht16508:00
507-mei Omloop Midden NederlandVTT**ja,gps,txt5009:00-12:00Harry Eggenkamp
10008:00-10:00
14007:15-09:00
15007:15-08:00
621-meiSter van HuizenVTT*ja,gps,txt6009:00-11:00Wim Kuijpers
105 12008:30-10:00
16508:00-09:00
727-29 mei Driedaagse NijverdalCTgps360/410Jan de Lege
86-9 juniAvondfietsvierdaagseA4Dja2518:00-19:00Nico van der Graaf
911-junHeuveltochtCTgps110 15008:30Roland de Boer
1025-junVerrassingstochtCTgps11009:00Berry Snoek
17508:00
1109-julGPStochtCTgps100 15008:30Roland de Boer
1230-julMidzomertochtCTgps110 14508:30Jan Riemer
1320-augHuizen-Otterlo CTgps115 13509:00Jan de Lege
Huizen-PosbankCTgps18008:00
1403-sepGrote RivierentochtCTgps115 15508:30Rob de Hollander
1517-sepNazomertochtCTgps100 15009:00Roland de Boer
1601-oktSnerttochtVTTnee gps txt1009:00-10:00Wim Kuijpers
1715-oktSluitingstochtCTgps10009:30Berry Snoek

Up⬆

Verjaardagen.

Up⬆

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.