2016 februari

Clubblad 2016-1

Inhoud:

Fietsen in Myanmar [Gerard van de Berg]
Van de Bestuurstafel [Peter Markesteijn]
In Memoriam Henk Zomermeijer [Joop de Weerd]
Verjaardagen (maart en april)

Fietsen in Myanmar

Ik zeg vaak dat ik met vakantie ga, maar in werkelijkheid maak ik dan een rondreis in een ver land, en dat is wat anders dan op je rug in de zon liggen. In januari van dit jaar was ik in Myanmar, het vroegere Birma. Een land dat lange tijd afgesloten was, maar nu toegankelijk is voor toeristen. Ik vraag me dan altijd af: kun je daar fietsen en wordt er gefietst door de lokale bevolking. Het antwoord op deze vraag is per regio anders.1. Ananda-tempel
Ik begon mijn reis in Mandalay, een stad ongeveer in het midden van het land. De straten zijn voor 70% gevuld met brommers en 30% met auto’s. Iedereen neemt de kortste weg naar zijn bestemming onder luid getoeter. Het is zo van: kijk uit daar kom ik aan. Verkeersregels lijken niet te bestaan. Fietsen heb ik nauwelijks gezien. Dat zou ook levensgevaarlijk zijn in zo’n chaos. Als voetganger moet je je ook een weg banen tussen de brommers en de auto’s. Als er al trottoirs zijn, staan ze vol met geparkeerde auto’s, hebben winkeltjes er al hun waar uitgestald of zitten er hele families gezellig te eten. Zo gaat dat in zuidoost Azië.
Toen we na 2 dagen de stad verlieten, zag ik dat er een 4-baans rondweg was. Brommers reden allemaal op de linker baan en auto’s op de rechter. Vreemd. Wat ook opviel, was dat in bijna alle auto’s het stuur rechts zat, terwijl men ook rechts rijdt. De meeste auto’s die er rijden zijn als tweedehandsje geïmporteerd vanuit Japan, waar ze wel links rijden.10. hoofdweg
Daarna kwamen we op het platteland waar wel gefietst wordt, vooral door schoolkinderen. Als je daar een fiets wilt huren, heb je het probleem dat de meeste Birmezen niet groter zijn dan 1,60 m. Je knieën komen dan al gauw boven het stuur uit, wat geen pretje is. In Bagan heb ik een fiets gehuurd. Dat kostte 2000 kyat, omgerekend 1,25 euro per dag. Je krijgt de fiets ook zo mee zonder enige registratie. Daar vertrouwen ze de medemens dus nog. Bagan was een belangrijke stad van de 11e t/m de 13e eeuw. In die tijd zijn er op een gebied dat 2 keer zo groot is als het Gooi, zo’n 3000 tempels en pagodes gebouwd. Nu is het gebied nauwelijks bewoond, dus ideaal om er rond te fietsen. Sommige gebouwen zijn de laatste 30 jaar gerestaureerd, andere zijn bouwvallen.
In het binnenland zijn we ook als groep gaan fietsen, maar voor een aantal mensen in het gezelschap van boven de 1,90 m was dat niet gemakkelijk op die kleine fietsen.5. schoolmeisjes
Later kwamen we in de hoofdstad Yangon. Daar zijn brommers verboden. Er rijden dus bijna alleen maar auto’s en die rijden bumper aan bumper. We reden de stad binnen in een enorme file op een weg met 2 maal 3 rijbanen. Als afscheiding ertussen geen middenberm of vangrail. Slechts een vage witte streep. Plotseling zag ik iemand fietsen precies op die witte streep, met 3 grote balen rijst achterop. Hij ging sneller vooruit dan de bus. Later zag ik dat hij zelfs linksaf was geslagen tussen alle auto’s door.
De enige fietsen die ik in de stad heb gezien zijn 3-wielers. Een soort fiets met zijspan. Er kunnen 2 mensen in de zijspan, maar men vervoert er vooral allerlei spullen in. Op die manier proberen mensen er iets bij te verdienen.
8. fietstaxi
Ik heb een boeiende reis gemaakt in Myanmar, maar we hebben slechts 2 dagen kunnen fietsen. Er zijn weinig wegen. De meeste doorgaande wegen zijn 2-baans en het is er erg druk met vrachtwagens. Zijwegen zijn dan altijd zandwegen en in de droge tijd is dat altijd mul zand. Nee, Myanmar is (nog) geen fietsland.

Van de Bestuurstafel

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben zich 2 nieuwe leden ingeschreven.
Het zijn : Stefan van der Heijden uit Huizen
Peter Heezemans uit Huizen.
We heten alle leden welkom en wensen hun veel fietsplezier.

Eric Vos heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van secretaris.

Noteert u nog even in uw agenda :

ALGEMENE LEDENVERGADERING
WTC HUIZEN

Huizen, februari 2016.

Geachte WTC-leden,

Graag nodig ik jullie allen, namens het bestuur van de WTC Huizen, uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op :

Woensdag 16 maart 2016, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda
1 Opening
2 Ingekomen en uitgaande stukken.
3. Mededelingen van het bestuur
4. Notulen ALV 18 maart 2015
5. Jaarverslagen 2015
6. Vaststelling contributies
7. Bestuursverkiezing:Volgens rooster komt de functies van secretaris te vervallen. De secretaris ( Peter Markestein ) heeft te kennen gegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. Eric Vos heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Het bestuur draagt hem voor als kandidaat.
8. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
9. Verkiezing kascommissie
10.Rondvraag
11. Borrel

Het jaarverslag van de penningmeester, de verslagen van de toer-, barcommissie en van de secretaris, liggen minimaal 14 dagen van tevoren, voor leden, ter inzage in het clubhuis. Aan de leden waarvan het e-mail adres bekend is, wordt dit ook elektronisch toegestuurd

Met sportieve groet,

Namens het bestuur
Wieler Toer Club Huizen

Peter Markestein
Secretaris

no images were found

In Memoriam Henk Zomermeijer

Henk ZomermeijerVanmiddag hoorde ik toevallig dat Henk Zoomermeijer is overleden. En hoewel ik geen lid meer ben van de WTC, leek het me toch wel redelijk dat het clubblad enige aandacht zou besteden aan deze markante figuur. Want het was toch wel een bijzondere man.
Hij kon heel goed fietsen, maar ook verschrikkelijk snurken. Van beide disciplines heb ik mogen genieten. Velen hebben zijn verhalen over de gereden tijdritten mogen horen. Hij was altijd uit op “verstandig” rijden, dwz. zo min mogelijk in de wind zitten. Ik hoor hem nog zeggen: “Kun je 10 cm. meer naar links gaan, dan heb ik meer aan je.” Als ik op open terrein op kop kwam, bleef hij zitten tot er weer bosjes kwamen die de wind wat tegenhielden. Als hij iemand voor zich uit zag fietsen, zag hij die als “prooi” die gepakt moest worden. En als een dame hem passeerde was hij eigenlijk gekwetst. Daar ging hij zeker achter aan.
Hij was een toerfietser die eigenlijk als renner wilde rijden. Maar echt ambitieus was hij niet. Daarbij kwam dat hij altijd eerst moest opwarmen voor hij hij echt op gang kwam. “En dat weten ze en daarom beginnen ze al vanaf ‘De Meet’ met een hoge snelheid en dat kan ik niet aan!” Zijn verhalen over zijn jeugd in Brabant konden soms hilarisch zijn en bij de paters had hij het wel naar zijn zin gehad en veel geleerd, vooral in talen was hij goed. Vlaamse uitdrukkingen in de wielertaal vond hij prachtig.
In de laatste jaren dat hij fietste, had hij soms verschrikkelijke moeite met het vinden van de weg. Ik reed hem eens achterop toen hij bij een wegsplitsing stond langs de Eem. Hij was niet alleen duidelijk moe, maar letterlijk de weg kwijt. Ik kon hem met een lekker gangetje naar de Wakkerendijk leiden waar hij de weg weer herkende en zei dat ik nu maar moest doorrijden en bijna kwaad werd toen ik bij hem wilde blijven.
De bijgaande foto heb ik gemaakt op mijn werkkamer toen hij bij me langs kwam voor een praatje en graag een biertje. Het is verschrikkelijk als iemand zo de weg kwijt raakt zo als Henk de laatste jaren. Toch bleef hij lopen, fietsen kon niet meer. Ook al omdat hij vergat waar hij zijn fiets had neergezet.

Joop de Weerd.
Up⬆

Verjaardagen.

Reacties gesloten.