2017 februari

’t Cranckstel nr.1 februari 2017

Colofon
WTC PostadresNaarderhop 7, 1274HW Huizen
Rabobank Noord HollandIBAN:NL35RABO0329977032
Internet:www.wtchuizen.nlwebmaster@wtchuizen.nl
Voorzitter:Jos Koot (035-5260193)
Secretaris:Eric Vos (035) 785 39 61secretariaat@wtchuizen.nl
Penningmeester:Bert van Loo (036-5384408)
Toercommissie:Wim Kuijpers (035-5258293)tc@wtchuizen.nl
Bar & Clubhuis:Gerard van de Berg (035-5252997)
Redactie:Peter ten Broeke [redacteur]Dietrich Bakker [web realisatie]
Redactieadres:redactie@wtchuizen.nl

Inhoud:

Van de voorzitter [Jos Koot]
Van het secretariaat [Eric Vos]
Info Toercommissie [TC Wim Kuijpers]
Wel en Niet achteromkijken [Kees Kleinjan]
Het ATB seizoen zit er weer op [Bert Dolleman]
Verjaardagen (maart, april)

Van de voorzitter [Jos Koot]

Het zal mijn laatste stukje zijn als voorzitter van onze geweldige club. Na 16 jaar bestuur komt daar met de jaarvergadering een eind aan. Met veel plezier heb ik dit gedaan. Ik ben
ooit gevraagd door de toenmalige voorzitter Cor Lakeman die bij dezelfde werkgever als ik wekte. Naar enige bedenktijd heb ik toen het penningmeesterschap van Jan Hoogland mogen overnemen. Mijn eerste officiële vergadering was 8 mei 2001 met als bestuur Cor Lakeman, Gerard v.d. Berg, Jaap Kompier en Klaas Makkinje. Wat er toen besproken is zijn eigenlijk nog steeds de zaken die nu ook eens in de zes weken worden besproken.
Ik noem er een paar:
TC als de afzetting op de hei en meent blijft vanwege MKZ kan de avondvierdaagse helaas geen doorgang vinden. In dit jaar verhuisde Aart Beekman en Bernd v.d. Berg, wat een aderlating zou blijken te zijn voor de TC.
Kantine:
Gerard presenteert een geheel nieuw leidraad voor ’t hele kantine gebeuren.
Hierna is dit nog diverse keren aangepast denk hierbij aan de Horeca wetgeving en de diverse milieu eisen.
Feestavond werd toen ook al besproken en offertes voor nieuwe kleding werden aangevraagd. Financiën moesten worden omgezet van guldens naar euro’s.
De grootste dieptepunten die ik zelf heb meegemaakt waren het overlijden van mijn oude collega’s Cor Lakeman en Jaap Kompier waar ik jaren mee heb mogen samen werken bij de ING.

In de jaarvergadering in 2006 ben ik gekozen tot voorzitter en daar komt in maart 2017 een eind aan. Nogmaals ik heb er veel van genoten.

Een van de speerpunten voor dit jaar zal moeten worden hoe we jongeren verbonden krijgen aan onze club. Wat is er voor nodig om dit te realiseren zal een aandachtspunt voor een ieder van ons moeten worden, willen wij als club over 15 jaar nog bestaan.
Kom met je gedachten naar een van de bestuursleden of leg het voor tijdens de algemene ledenvergadering die in maart zal plaatsvinden.

Zaterdag 25 februari gaat echt het buiten seizoen weer beginnen met de open dag. Op 11 maart de eerste tocht op onze dunne bandjes in diverse groepen vanuit ons mooie clubhuis..
Alles wordt nog even nagekeken of alles nog tip top is of dat er nog wat moet worden gesleuteld.

Ik wens een ieder op zijn eigen niveau veel fietsplezier in dit komende jaar en ik wens onze vereniging nog jaren bestaansrecht met veel jonge leden samen met onze “grijze golf”.

Jos

Up⬆

Van het secretariaat [Eric Vos]


Nieuw Lid !
Wij mogen René Frakking welkom heten als nieuw lid.
René van harte welkom, we wensen je een goed en veilig fiets seizoen toe bij onze vereniging.
Vrijwilligersavond.
Vrijdag 3 februari hebben we het gebruikelijke etentje voor de vrijwilligers georganiseerd bij Peking.
We hebben met zijn dertigen,  een gezellig avondje gehad.
Ook zin in zo’n jaarlijkse gezellige avond ?  Maak ook deel uit van ons al omvangrijke vrijwilligersbestand !
Ledenvergadering.
Woensdag 22 maart is er de jaarlijks leden vergadering. Zet hem vast in je agenda !
Je bent van harte welkom om mee te denken over de toekomst van onze vereniging.
De definitieve uitnodiging volgt nog.
Eric Vos, Secr. WTC
Up⬆

Informatie van de Toercommissie [Wim Kuijpers]

We gaan weer starten
Op 11 maart as. start het wielertoerseizoen weer met de Openingstocht met 2 afstanden 60 km en 100 km. Een tocht die zoals u gewend bent oostwaarts koerst richting Scherpenzeel. De 60 km. tocht komt zover niet, die slaat op de Krakelingweg af richting Soesterberg.
donshopDe starttijd is voor beide afstanden gelijk: 09.30 uur. De inschrijving sluit om 09.25 uur om de inschrijvers de gelegenheid te geven de spullen op te ruimen. Dus kom op tijd.
Zorg er ook voor dat je weet in welke groep je rijdt, vraag anders even na bij de inschrijftafel, die kunnen je koppelen aan de betreffende wegkapitein.
Tevens is het nog even goed om de seinen die in de groep gegeven worden te recapituleren:defietsenwinkel
Als er zich verkeer bevindt voor de groep aan de rechterkant van de weg/fietspad wordt geroepen: VOOR. Bij verkeer voor de groep aan de linkerkant van de weg is het: TEGEN, als er verkeer aan de achterzijde wil inhalen wordt: ACHTER geroepen en als er een obstakel is wordt er geroepen: PAALTJE, HEK, TAK (of wat het obstakel dan ook is) en aangewezen. In alle gevallen dat iemand in de groep pech heeft wordt geroepen LEK. Uiteraard dient bij het roepen in de groep zodanig te worden doorgegeven dat iedereen op de hoogte is.

Bij de start van het seizoen is het ook goed om je racefiets te controleren. Als je het goed gedaan hebt, heb je aan het eind van het vorig seizoen je fiets goed schoon gemaakt, ervoor gezorgd dat alle bewegende onderdelen zoals banden, remmen, ketting en tandwielen die versleten zijn vervangen zijn en de fiets goed en droog opgeborgen. Zo niet check dan voor je 1e tocht of alles nog in goede staat verkeert, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

25 februari is de Open Dag weer geweest. Doordat je NTFU-kaart geldig blijft, de toerkalender al samen met het blad “Fietssport” thuis toegestuurd werden en een toerabonnement gelijk met de contributie betaald kon worden was de aanloop niet erg groot. Overigens was het wel erg gezellig.
Het hield wel in dat de vrijwilligers die de toercommissie helpen om met name de uitgepijlde vrije toertochten goed te laten verlopen nog niet allemaal gevonden zijn. Ik zal aan de leden per e-mail een lijst rondsturen met de lege plekken en hoop dat er voldoende respons op komt.

Voor een overzicht van de tochten die we dit jaar organiseren verwijs ik naar de toerkalender op deze website.

Wij hopen dat de weersgoden ons dit jaar goed gezind zijn en zien u graag op onze tochten.

Toercommissie
Up⬆
 

Wel en Niet achteromkijken [Kees Kleinjan]

Alex brengt licht

Nu even wel achterom kijken.
Om met het eerste te beginnen, kijken we nog even terug op de onderhoudswerkzaamheden die strankingaafgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De grote klus werd uitgevoerd door aannemer Hans Vos. Klopt, de broer van Cees en Eric. In de vorige editie van ’t Cranckstel heeft Gerard van de Berg in grote lijnen aangegeven wat de werkzaamheden inhielden. Ik kan het niet beter omschrijven. Het schilderen van de delen die nu in de grondverf staan, en mogelijk meer, zal de komende tijd moeten gebeuren. Als we wat extra (schilders)handen kunnen gebruiken zullen we dit kenbaar maken via de site van de wielerclub.
Buiten het wekelijks schoonmaken c.q. opruimen van hoofdzakelijk het buitenterrein (lees: bladeren en takken verwijderen), zijn er natuurlijk de klusjes die wij thuis ook wel tegenkomen zoals een lamp repareren of zoals laatst, een expansievat vervangen. De twee bomen die gekapt zijn aan de voorkant van het clubhuis zijn er debet aan (lees: minder blad) dat we in de herfst wat minder het dak op moeten om daar de afvoer van het regenwater naar de afvoergoten te vergemakkelijken. Als dit gebeurt dan doen we dit, in verband met de veiligheid, altijd met z’n tweeën. Dit was achteruitkijken.
Nu even niet achterom kijken.

Rearview radar

Een paard zal niet snel last van een zere nek krijgen om achterom te kijken. Hoeft ook niet want hij of zij kan namelijk een kleine 360 graden waarnemen en kan zo makkelijk het van achteren aankomende object zien aankomen. De ogen van een paard staan anders dan bij de mens, zo’n beetje aan de zijkant. Dat verklaart veel. Bij mij zitten de ogen aan de voorkant en als ik naar achteren wil kijken, om b.v. een naderend voertuig waar te nemen, moet ik mij omdraaien. Natuurlijk kan je met het monteren van een spiegel de situatie wat aangenamer maken maar anno 2017 is er ook een ander hulpje. Laatst heb ik er eentje aangeschaft maar van daadwerkelijk uitproberen is het nog niet gekomen. Het is een producvanderroestt van Garmin en heet: Varia Rearview Bike Radar. Het is een radarsysteem dat tot op een afstand van 140 meter visueel waarschuwt voor achteropkomende voertuigen, door middel van ledlampjes op je radardisplay. Achter, b.v. onder het zadel, wordt het achterlicht/radar gemonteerd en op het stuur het deel met de radardisplay. Het systeem is draadloos.
De teneur van dit verhaal is: de kans dat ik me op een polderweg richting Zeewolde ’kapot schrik’ door een vrijwel geruisloze auto/scooter, is kleiner geworden. In een later uit te geven Cranckstel zal ik jullie laten weten of het in de praktijk ook daadwerkelijk werkt zoals in het bijbehorende instructieboekje wordt beschreven.
Iedereen een gezellig en veilig fietsseizoen toegewenst!
Kees Kleinjan
Up⬆

Het ATB seizoen zit er weer op [Bert Dolleman]

De laatste rit was op zaterdag 25 februari. De zaterdag daarvoor hebben een gezamenlijke tocht gereden met alle atb-ers die bij de wtc fietsen (zeg maar de B en C groep). Hieronder o.a een groepsfoto op die dag gemaakt. De overige foto’s zijn daags eerder gemaakt op landgoed de Beek en Anna’s Hoeve. Klik op een foto voor de vergroting.
Foto’s Bert Dolleman.

peking
kruijmer
lockwell

 

 

 

Up⬆

Reacties gesloten.