Clubtrainingen april – october 2018

Kijkend naar de uitslag – en na raadpleging van de woensdagavondgroep – heeft het bestuur in lijn met de eerdere voornemens besloten om als WTC meer fietsmomenten aan te bieden, zodat zoveel mogelijk leden en potentiele nieuwe leden in staat zijn om mee te rijden. Daaruit is het volgende schema samengesteld en daarna uitleg over de besluitvorming / overwegingen:

 • Vanwege de herkenbaarheid behouden van de groepsnamen (niveaus) A en B, uitgebreid met A+ (competitiever). Groep C (recreatiever), welke informeel al bestaat (SUST dinsdag- en zaterdagochtendgroep);
 • Voor de niveau-aanduiding leveren gemiddelde snelheden veel discussie op, daarom is gekozen om in plaats daarvan “het karakter” te omschrijven, in de bandbreedte tussen recreatief, sportief en competitief;
 • Voor alle groepen geldt het principe “samen uit samen thuis”, in het Engels ook wel een “no drop policy” genoemd;
 • Uitbreiden van fietsmomenten op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19:30u, omdat – op enkele uitzonderingen na – de leden die normaliter op woensdagavond rijden ook kunnen op dinsdag en/of donderdagavond. Dit geldt ook voor de potentiële nieuwe leden;
 • Aansluiting van de fietsgroep(en) van Beuker Wielersport met potentiële nieuwe leden, op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19:30u;
 • Vooralsnog behouden van de woensdagavond voor het niveau B voor leden en (potentiële nieuwe leden) die geen andere mogelijkheden hebben, startend om 19:15u. Bij voldoende animo (en een coördinator) kan eventueel ook een C groep worden gevormd;
 • Uitbreiden van de fietsmomenten op zaterdag, voor de leden en potentiële nieuwe leden die niet om 09:00u kunnen en ook niet aan toertochten kunnen deelnemen vanwege verplichtingen in de ochtenduren;
 • ’s Avonds op dinsdag en donderdag in principe starten om 19:30u zodat meer mensen kunnen aansluiten; op woensdagvond is de start om 19:15u;
 • De C-groep (feitelijk de SUST Di/Za) is en blijft zelf organiserend, de coördinatie verloopt niet via ‘wegkapteins’. Die groep functioneert prima en voldoet aan de behoefte van heel veel leden. Houden zo;
 • Met meer fietsmomenten kan er bij slecht weer ook uitgeweken worden;
 • Verder is iedereen vanzelfsprekend vrij om op de maandag, vrijdag en zondag zelf trainingen te organiseren (‘ad hoc’).
 • We zullen het fietsseizoen volgens het schema beginnen na Pasen, op dinsdag 3 april.
 • De praktijk zal uitwijzen hoe succesvol het nieuwe schema is. Indien nodig zullen bijstellingen worden gedaan. Na verloop van tijd zullen we vanzelfsprekend ook evalueren.
 • Verder zijn de volgende praktische aspecten aan de orde, wellicht ten overvloede:
  • Bij aanvang van de clubtrainingen zal een verdeling in niveaugroepen plaatsvinden onder begeleiding van de desbetreffende coördinatoren;
  • Mannen en vrouwen rijden (vooralsnog) gemengd;
  • Bij samenstelling van groepen wordt rekening gehouden met veiligheid (ca. 10 renners) en tijdens het rijden wordt gepast (weg)gedrag vertoond, onder begeleiding van de coördinatoren of wegkapiteins;
  • In het voor- en naseizoen wordt van de renners verwacht dat zij hun fiets van voldoende verlichting voorzien;
  • Iedereen is welkom op de clubtrainingen, in het bijzonder niet-leden en potentiele nieuwe leden;
  • Via Facebook, Strava en JOIN, nieuwsbrief en de WTC website zullen clubactiviteiten onder de aandacht worden gebracht, alsmede via persberichten;
  • De vaste Whatsapp-groep van de C-groep (SUST Di/Za) en woensdagavondtraining blijft bestaan. Voor de dinsdag/donderdagavond en zaterdagmiddag zal een nieuwe Whatsapp-groep worden aangemaakt. Leden van de bestaande Whatsapp-groepen worden nader geïnformeerd;
  • Het clubhuis is minimaal een kwartier voor de start van de trainingen open;
  • Er zijn geen opgeleide trainers aanwezig bij de clubtrainingen; wel zijn we van plan enkele interessante clinics te organiseren.