Inschrijfformulier WTC

Voor het lidmaatschap van WTC Huizen

Een kleine enquete (meerdere keuzes mogelijk)

Ik ben bereid om vrijwillig aan de volgende clubactiviteiten deel te nemen:

Barcommissie
Toercommissie
Feestcommissie
Onderhoud clubgebouw, tuin

Mijn gegevens

Achternaam*

Voorletter(s)* Voornaam*

Straatnaam en huisnummer*

Postcode/Woonplaats*

Telefoonnummer* (10 cijferig)

Geslacht* M V

Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)

E-mailadres*
Aanvang van het lidmaatschap* (dd-mm-jjjj) (Het NTFU lidmaatschap gaat in op 1 maart van ieder jaar gedurende 12 maanden.)

Kies een betaalwijze
Ik betaal totaal € 65,00 € n.l. 30,74 contributie en € 34,26 voor het lidmaatschap van de NTFU inclusief de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Als gezinslid (indien van toepassing) betaal ik totaal € 55,00.
Ik maak dit bedrag over op rekening NL35RABO 0329977032   t.n.v WTC Huizen
Ik wacht tot ik de bevestiging van inschrijving met daarin de betaalopdracht van de secretaris heb ontvangen
Na verzending van dit formulier ontvang ik van de secretaris een bevestiging van de inschrijving en indien van toepassing een factuur om bovengenoemd bedrag te betalen.
Na betaling ontvang ik de Toerfietskaart (TFK), het Toerfiets Evenementen Programma (TEP), een toerboekje en de statuten en het huishoudelijk reglement van de Wielertoerclub Huizen.

Schrijf hier als u extra informatie heeft of wilt ontvangen:

CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*: