Organisatie

Colofon
WTC PostadresNaarderhop 7, 1274 HW Huizen
Rabobank Noord HollandIBAN:NL35RABO0329977032
Internet:www.wtchuizen.nlwebmaster@wtchuizen.nl
Voorzitter:Berthold Schaap
Secretaris:Eric Vos (035) 785 39 61secretariaat@wtchuizen.nl
Penningmeester:Bert van Loo (036-5384408)
Toercommissie:Wim Kuijpers (035-5258293)tc@wtchuizen.nl
Bar & Clubhuis:Gerard van de Berg (035-5252997)
Redactie Nieuwsbrief:Berthold Schaapredactie@wtchuizen.nl
Redactie Toerinformatie:Peter Heezemansredactie@wtchuizen.nl

Reacties gesloten.